Kognitiva- och biologiska perspektivet | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Psykologi 1
 • C
 • 5
 • 1824
 • PDF

Kognitiva- och biologiska perspektivet | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift om det kognitiva- och det biologiska perspektivet. Eleven har svarat på följande uppgifter:

- Fråga 1. Analys: Per
Per tycker att livet står helt stilla. Han utvecklas inte på sitt jobb, han kommer ingenstans i relationer, han hittar inte några riktiga glädjeämnen i tillvaron och han tycker att det mesta är rätt trist. Han upplever sig deprimerad och tycker att livet är meningslöst. Per har nu tagit sig till en terapeut som utgår från såväl biologiska som kognitiva förklaringsmodeller och behandlingsmetoder.

Din uppgift är att:

a) diskutera och förklara uppkomsten av Pers känslomässiga tillstånd/situation enligt ett såväl kognitivt som ett biologiskt synsätt och även att

b) beskriva hur man skulle kunna behandla honom enligt dessa perspektiv

- Fråga 2. Styrkor, svagheter och egna erfarenheter

a) Vilka styrkor och svagheter ser du hos den kognitiva respektive biologiska psykologins förklaringsmodeller kring varför vi tänker, känner och agerar oss som vi gör? Lyft fram konkreta exempel ur teorierna och motivera dina åsikter väl.

b) Utgå från egna erfarenheter och lyft fram exempel som du tycker bekräftar eller motbevisar delar i dessa perspektivs teori. Båda perspektiv som behandlats i denna modul ska belysas.

Utdrag

a) diskutera och förklara uppkomsten av Pers känslomässiga tillstånd/situation enligt ett såväl kognitivt som ett biologiskt synsätt och även att

A) Det kognitiva perspektivet fokuserar på hur vi bearbetar och reagerar på information och omvärlden. Man menar att en inte formas utifrån miljön och erfarenheter utan att en istället formas utifrån vad en väljer att göra med erfarenheterna. De flesta perspektiv baseras på att titta tillbaka i tiden för att hitta förklaringar till varför en blir på ett visst sätt, men istället så försöker det kognitiva perspektivet titta på nuet och hur det påverkar en. Man försöker få individer att tänka bra så att man kan må bättre och kunna göra bättre både för sig själv och sin omgivning. Stort fokus på struktur och scheman.

Det biologiska perspektivet bygger mer på empiri, det vill säga fakta som går att undersöka. Man förklarar det psykologiska med biologi, istället för att dela på kropp och själ. Fokuset ligger på nervsystermet och hjärnan, samt även hur olika substanser och hormoner påverkar oss på olika sätt.

Eftersom att man ur det kognitiva perspektivet utgår mycket ifrån individens tankegångar, så kan man ganska snabbt komma fram till att Per inte har någon speciellt positiv syn på saker och ting - varken sig själv eller sin omgivning. Som det framgår i informationen om Per så utvecklas han varken på sitt jobb eller inom sina relationer, och verkar heller inte ha någon aktivitet eller liknande utöver jobbet vilket kan vara en orsak till att han inte finner något kul. Gör man inget så är det svårt .... Köp tillgång för att läsa mer

Kognitiva- och biologiska perspektivet | Inlämningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-09-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Den har lite info och idéer som kan vara bra att ta med i ens egen uppgift. Men jag tyckte att det var för mycket personliga idéer utan koppling till teorierna. Också var svaren lite korta.