Kognitiva perspektivet i psykologi | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Psykologi 1
 • B
 • 8
 • 3262
 • PDF

Kognitiva perspektivet i psykologi | Frågor och svar

Frågor och svar som handlar om det kognitiva perspektivet inom psykologi. Här tas bland annat begreppen självbild, kongruens, idealbild, kognitiva scheman, KBT och perception upp och diskuteras.

Lärarens kommentar

- Bra analys och bra exempel. Tycker att du använder för lite av de psykologiska teorierna.
- Lite otydlig koppling mellan Breivik och KBT.
- Mycket bra om perception. På gränsen till A.

Innehåll

Kognitiva perspektivet

1. Diskutera begreppen självbild, kongruens och idealbild. Tänk på att ge egna exempel och använda dig av egna erfarenheter.
2. Fundera kring begreppet kognitiva scheman (verklighetsuppfattning). Hur kommer det sig att våra scheman skiljer sig åt? Glöm inte att exemplifiera med egna exempel och erfarenheter.
3. Titta på följande bild: (bild på Maslows behovstrappa). Förklara utifrån Mazlows behovstrappa innebörden av följande pyramid. Ge exempel på de olika nivåerna. Till sist: hur skulle du själv placera in dig på behovstrappan och varför?
4. Förklara och exemplifiera (egna exempel och erfarenheter) de två olika behandlingsmetoderna inom kognitiva psykologi KBT och Gestaltterapi?
5. Inom den kognitiva psykologin finns det ett begrepp som kallas för perception, vilket handlar om hur vi uppfattar saker och ting. Förklara begreppet utifrån bilden nedan och avsluta med hur du tolkar bilden, d.v.s. vad ser du i bilden?
- Källor

Utdrag

Självbild - Den föreställningsbild som du har av dig själv. Alltså din egen upplevelse av hur du är. Det utvecklas genom hela din livstid men byggs upp mycket under uppväxten. En bättre självbild kan i sin tur leda till ett bra självförtroende. Det är vanligare att man har ett starkt självförtroende och en sämre självkänsla. Det kan märkas när en person möter motgångar. T.ex ungdomar de behöver ständigt bevis på att de räcker till. De är osäkra och vill gärna ha komplimanger för allt de gör. Vi har ett behov att bli älskade och accepterade och få uppmärksamhet. Detta sker från tidig ålder som behöver bekräftas och underhållas genom åren. Det kan också bli så att vi inte har fått den nödvändiga uppmärksamheten och att vi därmed mår dåligt och har en sämre självbild.

Om vi har en allt för negativ självbild så kan det sluta med att vi ramlar ner i ett svart hål. Det är viktigt att vi styr våra tankar mot det positiva hållet. Den skapas genom att förhålla sig till omvärlden på ett visst sätt. Där ingår även andra människors påverkan på dig, hur du blir behandlad, om du känner dig betydelsefull eller värdelös. Det är inte omöjligt att förändra sin självbild. Men du behöver komma ihåg att det ska byggas... Köp tillgång för att läsa mer

Kognitiva perspektivet i psykologi | Frågor och svar

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bästa vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
 • 2016-03-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  VKERT SKRIVER miket bra