Koka vatten: Effekt på spisplatta | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Naturkunskap A
 • A
 • 3
 • 533
 • PDF

Koka vatten: Effekt på spisplatta | Labbrapport

En kortare labbrapport, vars syfte är att bestämma ur stor effekt som går åt för att koka en liter vatten (uträkning av effekten på spisplattan).

Innehåll

EFFEKTEN SOM GÅR ÅT ATT KOKA EN LITER VATTEN
- Syfte
- Hypotes
- Materiel
- Utförande
- Resultat
- Felkällor
- Slutsats

Utdrag

"Materiel:
- Litermått
- 37-gradigt kranvatten
- Kastrull
- Induktionshäll
- Tidtagarur

Utförande:
Eftersom jag inte hade tillgång till en termometer, användes en liter(1kg)(m) fingervarmt vatten (37°C). Jag förväntade mig att temperaturen skulle sjunka något eftersom litermåttet höll en lägre temperatur och sänkte då starttemperaturen på vattnet med en grad, dvs 36°C. Tiden för uppkokning med lock på kastrullen från 36°C till 100°C tog 3min och 17 sekunder (eller 197 sekunder)(t) och höjningen blev 64°C (ΔΤ). För att maximera testerna, utförde jag även uppkokningen med och utan lock på kastrullen. Resultaten blev något olika, men inte som jag förväntade mig. Samma mängd vatten, samma start och stopptemperatur utan lock tog i försök 1, 3 minuter och 12 sekunder och i försök 2, 3 minuter och 42 sekunder. Jag kommer inte räkna ut effekten på de sistnämnda försöken,... Köp tillgång för att läsa mer

Koka vatten: Effekt på spisplatta | Labbrapport

[10]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  vrdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
 • 2017-05-08
  denna drog igång mig för min egna labbrapport
 • 2016-08-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Hjälpsam med uträkninf
 • 2015-10-12
  Mycket bra laborationsrapport