Kommunalt självstyre i Sverige | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Affärsjuridik
  • A
  • 1
  • 352
  • PDF

Kommunalt självstyre i Sverige | Sammanfattning

En kortare sammanfattning av vad kommunalt (lokalt) självstyre innebär i Sverige. Fokus ligger bland annat på det kommunala självstyrets idégrund, kommunala befogenheter, subsidiaritetsprincipen och relationen mellan kommun och stat.

Notera att källor saknas.

Utdrag

Den lokala självstyrelsens idé innebär att kommuner, landsting och regioner, inom vissa bestämda ramar, självständigt kan utveckla sina egna styrelseformer. Den lokala demokratins kvalitet avgörs av samma grundelement som för den nationellt baserade folkstyrelsen Kommunerna har därmed ansvar för att utveckla debatt, delaktighet, rättigheter, maktdelning, robusta institutioner och nya styrelseformer. Trots betydelsen av... Köp tillgång för att läsa mer

Kommunalt självstyre i Sverige | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.