Kommunikationsanalys av en person | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Kommunikation
  • A
  • 5
  • 2550
  • PDF

Kommunikationsanalys av en person | Fördjupningsuppgift

En kommunikationsanalys om en person som bland annat går igenom Johari-modellen, personens klasstillhörighet, om personen använder ett "kvinnligt" eller "manligt" språk och hur personens sätt att kommunicera påverkar personens relationer.

Innehåll

Kommunikation uppgift- Personbeskrivning

- Person
- Bakgrund
- Hur påverkar dagens moderna sätt att kommunicera denna person?
- Hur har arv och miljö påverkat denna person?
- Beskriv personens olika fält genom att använda Johari-modellen där de olika delarna av vår identitet beskrivs.
- Hur blir personen bekräftad i privatlivet och i arbetslivet?
- Beskriv personens relation till finkultur och populärkultur.
- Beskriv personens kulturella tillhörighet genom normer, värderingar och levnadsmönster.
- Beskriv två fördomar personen skulle kunna ha.
- Gör två generaliseringar om personens liv.
- Beskriv personens klasstillhörighet.
- Har personen ett manligt eller kvinnligt språk och hur ser personen på jämställdhet?

Utdrag

Arv och miljön är två ord som i princip bygger upp en människas identitet. Med arv menas något som vi fått, något vi ärvt av våra föräldrar. Det kan vara en egenskap, en sångröst, en talang, utseendet och/eller tillochmed en del av ens personlighet. Arv är svårt att ändra och det är något man föds med, kortfattat. Miljö däremot är hur man blir uppväxt, hur man bor, vilka man umgås med, hur ens vardag ser ut osv. Arv och miljö kan påverka en både positivt och negativt. Hanna, min mamma, har påverkats på väldigt många sätt när det gäller dessa två innebörd. Eftersom min mamma immigrerade hit som nybliven vuxen (runt 18 år), hade... Köp tillgång för att läsa mer

Kommunikationsanalys av en person | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.