Kommunikationsprocessen | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Engelska 5
 • E
 • 3
 • 641
 • PDF

Kommunikationsprocessen | Sammanfattning

En kort och enkel sammanfattning av begrepp relevanta för "kommunikationsprocessen". Eleven beskriver kort vad envägskommunikation, tvåvägskommunikation, direkt kommunikation, indirekt kommunikation och kommunikationsstörningar innebär. Vidare så diskuteras betydelsen av sociala och kulturella faktorer.

Innehåll

- Kommunikationsprocessen
- Envägskommunikation
- Tvåvägskommunikation
- Direkt kommunikation
- Indirekt kommunikation
- Kommunikationsstörningar
- Sociala och kulturella faktorer
- Källa

Utdrag

Kommunikationsprocessen består av ett budskap en sändare och en mottagare. Sändaren är alltså den som för budskapet till mottagaren. Budskapet kodas innan sändaren skickar iväg det, detta för att budskapet formas av sändarens egna erfarenheter, värderingar och känslor. Budskapet formuleras beroende på... Köp tillgång för att läsa mer

Kommunikationsprocessen | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  dadsssssssssssssssssssssssssoanfndöansdjamsd

Material relaterade till Kommunikationsprocessen | Sammanfattning.