Kompost | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Biologi 1
  • C
  • 3
  • 1103
  • PDF

Kompost | Labbrapport

En labbrapport som handlar om hur en kompost fungerar. Eleven har en kompost och provar att låta bröd brytas ned i den. Efter en månad observeras resultatet och eleven diskuterar detta utförligt.

Innehåll

Kompost

- Inledning
- Syfte
- Hypotes
- Teori
- Metod
- Resultat
- Slutsats

Utdrag

Metod: Eleverna delades in i grupper och varje grupp tilldelades en färdig kompost. Komposten undersöktes noggrant och djuren som hittades i komposten dokumenterades. Djuren som dokumenterades artbestämdes och sedan började en jämförelse med två typer av bröd (ett hårt och ett mjukt). De två brödtyperna lades in i komposten och förmultningen av produkterna följdes under ca en månads tid. Slutligen så kollades komposten två gånger per vecka och utvecklingen av förmultningsprocessen dokumenterades... Köp tillgång för att läsa mer

Kompost | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.