Koncentrationens inverkan på reaktionshastigheten | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Kemi 2
  • A
  • 3
  • 582
  • PDF

Koncentrationens inverkan på reaktionshastigheten | Labbrapport

En labbrapport där eleven undersöker om reaktanternas koncentration har betydelse för reaktionshastigheten.

Syfte och frågeställning
Syftet med laborationen är att ta reda på om reaktionshastigheten ökar med högre
koncentration, det vill säga Kalciumkarbonat CaCo3 och Saltsyra HCI.

Innehåll

Syfte och frågeställning
Teori och hypotes
Material
Genomförande
Slutsats och felkällor

Utdrag

Teori och Hypotes
Meningen med laborationen är att med hjälp av naturvetenskapliga metoder ta reda på hur ämnets reaktionshastighet påverkas, och vilka faktorer som spelar roll. Min hypotes är att om ämnet har högre koncentration leder detta till att processen sker snabbare. Mängden av ett ämne spelar stor roll beroende på hur mycket och litet du har av ämnet.

Material
Saltsyra HCI
Kalciumkarbonat CaCo3
Värmeplatta
Våg
Pipett
Byrett
Tidtagarur
Bägare Genomförande För att kunna utföra laborationen måste man balansera reaktanter. ... Köp tillgång för att läsa mer

Koncentrationens inverkan på reaktionshastigheten | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.