Koncentrationsbestämning genom titrering | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Kemi 1
 • A
 • 6
 • 1357
 • PDF

Koncentrationsbestämning genom titrering | Labbrapport

En utförlig labbrapport där laborationen syftar till att undersöka koncentrationen i saltsyra med hjälp av titrering. Detta görs genom att använda en känd koncentration av NaOH som tillförs till en HCl-lösning. Efter titreringen filtreras den neutraliserade lösningen i aktivt kol för att det kvarvarande saltet, NaCl, ska kunna massbestämmas.

Lärarens kommentar

En mycket bra rapport. Snygg och prydlig layout, lätt att följa, och alla beräkningar stämmer! Därtill bra resonemang i diskussionen.

Innehåll

Koncentrationsbestämning av syra genom titrering

1 Inledning
2 Uppgift, teori och hypotes
3 Laborationen
3.1 Materiel
3.2 Kemikalier
3.3 Reaktionsformel
3.3 Utförande
3.3.1 Förberedelser och säkerhet
3.3.2 Tillredning bas
3.3.3 Neutraliseringen och identifiering av ekvivalenspunkt
3.3.4 Filtrering och upphettning
3.3.5 Beräkningar och data
3.3.6 Slutsats
3.3.7 Diskussion och felkällor

Utdrag

2 Uppgift, teori och hypotes:

En lösning med okänd koncentration av saltsyra erhölls för att koncentrationsbestämmas. För att kunna utföra uppgiften behövdes bland annat en korrekt reaktionsformel för neutralisation mellan syra-bas. Även en egentillverkad bas, natriumhydroxid, vars substansmängd, volym och koncentration var känd - för att tillsammans med BTB möjliggöra identifiering av ekvivalenspunkten pH ~7. Även filtrering och upphettning av den neutrala lösningen var nödvändig för att på så vis kunna fastställa det bildade saltets massa och beräkna utbytet.

Materiel:

Vidhalsad e-kolv – 250 ml Vollpipett – 20 ml Mätglas – 50 ml
Mätkolv – 100 ml
Byrett
Filtrerpapper
Porslinsskål
Aktivt kol
Trefot
Trådnät
Byretthållare
Tratt
Magnetomrörare och magnetstav
Sprutflaska
Brännare

Kemikalier:

BTB – cirka 10 droppar
Avjoniserat vatten – 100ml Natriumhydroxidpastiller totalt 10st – 2,076 g Löst saltsyra med okänd koncentration – 30 ml... Köp tillgång för att läsa mer

Koncentrationsbestämning genom titrering | Labbrapport

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2015-09-06
  jättebra rapport!!!!!!!
 • 2016-05-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  ergnkrengkjrengjkerngjre