Konflikt | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Kommunikation
  • B
  • 5
  • 2227
  • PDF

Konflikt | Inlämningsuppgift

Inlämningsuppgiften förtydligar vad konflikter är och hur man löser dessa. Det tillkommer även flera olika varianter av konflikter både bland vänner och konflikter i omvärlden. Uppsatsen innehåller också olika modeller om hur man kan lösa en konflikt steg för steg, exempelvis ABC-modellen.

Innehåll

Rollkonflikt
Pseudokonflikt
Värderingskonflikt
Attityder och relationer
Beteende
Själva konflikten
Mobbning och konflikter
Internationella konflikter

Utdrag

När en eller flera parter har oenighet gentemot varandra eller har delade orsaker om något kallas det för konflikt då ingen vill rätta sig efter den andra parten. Konflikter är något som uppstår väldigt ofta mellan människor och det kan vara svåra att undvika. Det finns många olika typer av konflikter som kan vara både stora och små och det kan vara svåra att lösa.

Ordet konflikt betyder sammanstötning och är oftast ett negativt laddat begrepp som sammankopplas med besvär och vånda. Det är vi själva som väljer hur vi ska hantera sammanstötningen som avgör om konflikten är lätt eller svår eller om den kommer att framställa något bättre eller sämre. Det är viktigt att veta vad en konflikt innebär men även kunna utveckla kunskaper om varför de uppkommer samt hur man ska hantera de.

I vårt samhälle finns det mängder med olika normer och regler vilket kan kopplas ihop med konflikter. En klass kan tex ha sin egna konfliktkultur att inte använda mobilerna under lektionstid. På så sätt blir detta en norm och om någon bryter mot denna norm kan konflikter lätt uppstå. Läraren kan komma i en konflikt med elever som inte tar hänsyn till reglerna och risken är stor att läraren förlorar sin ledarroll. Ledarrollen påverkas mycket om en lärare hamnar i en konflikt med elever i klassen och det är lätt att eleverna försöker överrösta läraren.

En konflikt kan ha många olika orsaker och synen på en konflikt kan också variera från person till person. En konflikt kan tex handla om attityder, sakfrågor eller beteenden och oftast så startar en konflikt om en sakfråga som senare förvandlas till en relationskonflikt. Det finns olika konflikter som står för olika saker och för att få ett ... Köp tillgång för att läsa mer

Konflikt | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.