Konfliktanalys: Andra världskriget | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 2
  • B
  • 7
  • 1907
  • PDF

Konfliktanalys: Andra världskriget | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som redogör för en konfliktanalys av andra världskriget. Eleven diskuterar krigets olika aktörer och vilka faktorer som ledde till kriget, samt krigets konsekvenser. Även olika åtgärder som skulle kunna ha vidtagits för att undvika konfliktens lyfts fram.

Innehåll

Utvecklad konfliktanalys - Det andra världskriget

- Inledning
- Situation
- Orsaker
- Konsekvenser
- Åtgärder
- Avslutning

Utdrag

Inledning
Jag har valt att göra en konflikanalys utav det andra världskriget som inträffade under 90-talet. Jag anser att folkmordet som skedde i Rwanda var oerhört hemskt, liksom alla andra folk mord som har pågått och faktiskt pågår än idag. Förintelsen(Som inträffade under det andra världskriget) och folkmorden i Syrien(som pågår i nuläget) är bara två utav dem.
Människor har krigat och gjort illa varandra så länge som man kan minnas. Det andra världskriget var ett utav dem största krigen, om inte det absolut största inom världs historien. Detta är en av orsakerna till varför jag valde att skriva om just detta krig. Jag hade även innan jag skrev den här uppsatsen, ganska mycket kunskaper om kriget.

Situation
Det första världskriget fick ett slut år 1918. Folk hade förlorat sina hem och många nära och kära. Vissa länder hade segrat och andra länder hade gått i förlust. Världsordningen var inte det bästa och aldrig trodde man att ett nytt världskrig skulle bryta ut så snart efter att det första hade fått sitt slut.
Tyskland, Italien, Japan och Sovjetunionen kom att bli dem främre aktörerna på axelmakternas sida under det andra världskriget. På dem allireandes sida stod framför allt Frankrike, Storbritannien och USA... Köp tillgång för att läsa mer

Konfliktanalys: Andra världskriget | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.