Konfliktanalys av Koreakonflikten | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Internationella relationer
 • A
 • 15
 • 7513
 • PDF

Konfliktanalys av Koreakonflikten | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om Koreakriget, som tar utgångspunkt i tre olika konfliktlösnings-perspektiv: Det liberala, det realistiska, och det konstruktiva. Eleven berättar utförligt om respektive konfliktlösnings-modell, samt hur de kan tillämpas på Koreakonflikten för att förklara dess konsekvenser och möjliga lösningar. Eleven redogör även för den eller de modeller som han anser belyser konflikten på bästa sätt.

Innehåll

Konfliktanalys av Koreakonflikten

- Källkritisk diskussion
- Konfliktens förlopp
- Orsaker ur tre olika perspektiv
- Konsekvenserna av konflikten
- Lösningar/åtgärder
- Utvärdering av perspektiven
- Källförteckning

Utdrag

Konfliktens förlopp:
Korea var ett enat sedan 600-talet, men japanerna satte stopp för Koreas enande i början av 1900-talet. Japanerna styrde landet i hela fyra decennier fram till slutet av andra världskriget, då när de allierade år 1943 beslutade att Korea skulle bli självständigt. Dock kom man inte på någon lösning på problemet och istället beslutade man sig att dela Korea i två delar: Syd- och Nordkorea. Japanerna fanns fortfarande på plats och för att få bort dem invaderade sovjetisk militär från norr och USA med deras allierade gick in från söder. Både länder lyckades eliminera deras gemensamma fiende och nu hade de amerikanska trupperna ockuperad södra Korea och Sovjet den norra Korea. Ockupationstrupperna från Sovjet och USA skulle stanna kvar i landet i fem år, därefter skulle Korea bli självständigt (det var själva tanken från början). Den kommunistiske gerillaledaren Kim II Sung utsågs till ledare av Sovjet som också var ett kommunistiskt land, samtidigt som USA som var mer öppen till demokrati utsåg den antikommunisten Syngman Rhee till ledare. Två olika länder med två olika ideologier gör anspråk på Kora med sin militär1... Köp tillgång för att läsa mer

Konfliktanalys av Koreakonflikten | Fördjupningsuppgift

[10]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-07
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra språk och källhänvisningar, men en något rörig indelning utav alla olika perspektiv. Mycket fakta och väl resonerat i övrigt!
 • 2016-04-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  VÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄLDIIIIIIIGT BRAAAAA:::::_________________________
 • 2017-02-16
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra skrivet, bra fakta, bra tankar
 • 2016-11-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Informationsrik analys