Konfliktanalys av Sudan | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1b
  • VG
  • 4
  • 1399
  • PDF

Konfliktanalys av Sudan | Inlämningsuppgift

En kort inlämningsuppgift som avser att redogöra för en konfliktanalys av Sudan, med fokus på de flertal olika inbördeskrigen och konflikter. Eleven utgår från följande frågeställningar:

- Hur ser situationen ut idag?
- Vilka är landets viktigaste problem? Vad är de bakomliggande orsakerna?
- Hur kommer framtiden att se ut? Och vad kan vara de eventuella lösningarna?

Notera att källhänvisning saknas.

Innehåll

Konfliktanalys av Sudan

- Inledning
- Situationsbeskrivning
- Bakgrund
- Möjliga konsekvenser
- Uppdelningens konsekvenser
- Avslutning
- Källor

Utdrag

Kriget mellan regeringen och folket i söder började redan 1955 och pågick till 1979. Sedan kom en lugnare period och 1983 startade kriget på nytt. Dessa konflikter har sina rötter i regeringens politik som ville islamisera hela Sudan. Sudan är ett stort land med olika etniska grupper som har olika religioner; i norra delen är majoriteten... Köp tillgång för att läsa mer

Konfliktanalys av Sudan | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.