Konflikten i Afghanistan | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Svenska 2
 • A
 • 15
 • 4044
 • PDF

Konflikten i Afghanistan | Analys

En analys av den nuvarande konflikten i Afghanistan samt dess orsaker och bakgrund. Arbetet tar avstamp i Afghanistans historia och tar bland annat upp landets konflikt med Sovjetunionen på 70- och 80-talet. Här analyseras också konsekvenser av och möjliga åtgärder för konflikten i Afghanistan.

Frågeställningar
- Vilka bakomliggande och utlösande orsaker finns det till konflikten i Afghanistan?
- Vad har konflikten i Afghanistan fått för konsekvenser (kortsiktiga och långsiktiga)?
- Hur har konflikten i Afghanistan hanterats hittills, vad hade kunnat göras och vad kan göras för att lösa och/eller dämpa konflikten?

Innehåll

Konflikten i Afghanistan

1. Inledning
1.1 Syfte
1.1.1 Frågeställningar
2. Bakgrund
3. Resultat
3.1 Bakomliggande och utlösande orsaker till konflikten
3.1.1 Konfliktpräglat förflutet
3.1.2 Talibanernas rätt att existera
3.2 Kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser
3.2.1 Ny regering och ny författning
3.2.2 Statligt och globalt krafttag mot terrorismen
3.2.3. Ett uppsving för narkotikahandeln
3.2.4. Civilbefolkningen drabbad
3.3 Hanteringen av konflikten
3.3.1. Internationell hantering av konflikten
3.3.2. Truppreträtt och maktöverföring
3.3.3 Samarbete med Pakistan
- Slutsats och diskussion
- Källförteckning

Utdrag

Sammanfattning
Denna rapport syftar till att undersöka orsaker till, konsekvenser och åtgärder av konflikten i Afghanistan, med fokus på de senaste 13 åren av konflikten. Afghanistan har varit härjat av konflikter sedan 70-talet. Talibaner tog över makten i landet efter ett inbördeskrig, och skapade en extremislamistisk regim. Usama bin Ladin blev starkt misstänkt för terrorattentatet den 11 september år 2001 på World Trade Center i USA, och när talibanerna vägrade utlämna denne började USA bomba Afghanistan.
Bakomliggande orsaker till konflikten är dels den politiska instabiliteten i landet de tidigare konfliktfyllda åren har medfört, och dels det faktum att talibanerna tog över i landet. En utlösande orsak till konflikten var terrorattentatet på World Trade Center den 11 september 2001, vilket med största sannolikhet terrororganisationen al-Qaida låg bakom.
En följd av konflikten är att talibanregimen störtades och ett nytt styre med president, tvåkammarparlament och självständiga domstolar inrättades. Landet har även fått en ny demokratisk författning. Kriget har även lett till ett krafttag mot terrorismen ute i världen. USA har utvecklat sitt system för att ta hand om terroristdåd och en ny myndighet ägnad endast åt skydd mot terrorism och säkerheten i landet har skapats. Terrorismen har börjat ses som ett globalt hot, och FN, EU och andra stora unioner har satt upp strategier för att bekämpa terrorism. En annan konsekvens av kriget är narkotikahandelns uppsving i Afghanistan. Talibanerna stöder odlingen av opiumvallmo i utbyte mot bl.a. skatt på handeln och insmugglade vapen.
Tusentals civila afghaner har mist livet i konflikten. 36 % av landets befolkning lever idag i fattigdom och barnadödligheten är en av de högsta i världen. NATO har på mandat av FN satt upp en säkerhetsstyrka (ISAF) i landet som ska skydda regeringen och säkra landets återuppbyggnad. Afghanistan är i stort behov av ekonomiskt understöd, och många av världens länder bidrar idag med pengar.
Obama har meddelat att vid 2014:s slut ska de flesta amerikanska soldater vara ute ur landet. NATO har överfört allt ansvar för säkerheten i landet på den afghanska federala armén.

Uppsatsen betonar talibanernas frammarsch i landet som en betydande orsak till konflikten, och diskuterar den amerikanska krigsföringen och hur USA ska förhålla sig till talibanerna. Freden i Afghanistan beror mycket på om talibanerna är villiga att förhandla, även samarbetet med Pakistan är väsentligt för att nå en lösning på konflikten... Köp tillgång för att läsa mer

Konflikten i Afghanistan | Analys

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-25
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra skrivet och väldigt bra information
 • 2016-05-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  gerjkgjklrejgklerjgkerwg