Konflikten i Afghanistan | Historia C

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Historia C
 • C
 • 12
 • 3614
 • PDF

Fördjupningsarbete: Konflikten i Afghanistan | Historia C

Ett längre fördjupningsarbete vars syfte är att kartlägga konflikten i Afghanistan och analysera den utifrån olika perspektiv: liberalism, realismen och konstruktivism. Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Hur påverkar landets geografiska och demografiska förutsättningar utvecklingen i landet?
- Vad innebär de politiska perspektiven liberalism, realism och konstruktivism?
- Vad är orsakerna till konflikten?
- Hur ser Afghanistankonflikten ut utifrån dessa tre perspektiv och vilket av de perspektiven passar bäst i konflikten?

Innehåll

1. Inledning 2
1.1 Syfte 2
1.2 Frågeställningar 2
1.3 Metod 2
2. Geografi och klimat 3
2.1 Befolkningspyramid och periferimodellen 4
2.2 Skola och utbildning 5
2.3 Tillbakablick 5
2.4 Övergripligt förklaring i perspektivet 6
2.4.1 Realism 7
2.4.2 Liberalism 7
2.4.3 Konstruktivismen 8
2.4.4 Koppling till konflikten 8
3. Diskussion 10
4. Sammanfattning 12
5. Käll- och litteraturförteckning 13
5.1 Källor 13
5.2 Litteratur 13
5.3 Bilder 13
5.4 Program 13

Utdrag

1. Inledning
Idag är Afghanistan i en katastrofal situation ekonomi ligger illa till, folk dör av krig och svält, och deras grannarländer utnyttjar deras instabilitet. För närvarande finns det en regering som sitter med makten och har landet under kontroll, regeringen leddes av Hamid Karzai. För att kunna redovisa uppsatsen på ett bra sätt har jag strukturerad uppsatsen i fem olika delar. Den första delen som innehåller en inledning och försätter med syfte, frågeställningar samt metoddelen. Därefter kommer jag in på den andra delen som innehåller geografi, klimat, utbildning, religion, kultur och tillbakablick. Under del två kommer jag även beskriva om dem tre olika perspektiven. Efter avhandling försätter min uppsats med tredje delen som innehåller slutsatser av uppsatsen. Sen kommer en kort sammanfattning av hela min uppsats och slutar med källförteckning.

1.1 Syfte
Syftet med den här uppsatsen är att kartlägga konflikten i Afghanistan och analysera den utifrån de olika perspektiven, nämligen liberalism, realismen och konstruktivism.

1.3 Metod
Jag har använt mig av läroboken Internationella relationer och VD världspolitikens dagsfrågor samt internetsidor som landguiden, säkerhetspolitik och globalis... Köp tillgång för att läsa mer

Konflikten i Afghanistan | Historia C

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-25
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra skrivet och väldigt bra innehåll!
 • 2014-07-20
  Skriven av Studerande på Termin 4
  Bra uppsats om konflikten i Afganistan.
 • 2017-03-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaa