Konflikten i Afghanistan | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Samhällskunskap 2
 • B
 • 6
 • 1341
 • PDF

Konflikten i Afghanistan | Rapport

En rapport om konflikten i Afghanistan, som redogör för krigets orsaker och historiska bakgrund, samt nutida situation och framtidsutsikterna för landet.

Innehåll

Afghanistan konflikten

- Inledning
- Syfte och frågeställningar
- Metod
- Material
- Resultat
-- Bakgrund
-- Nutidsanalys
-- Framtidsprognos och potentiella lösningar
- Diskussion
- Slutsats
- Källor

Utdrag

Inledning
Afghanistan är ett land med lång historia som länge har varit en regional stormakt. Det finns många olika folkgrupper, klaner och religiösa riktningar i landet vilket har gjort landets styrelse problematiskt.
De krig som pågått i Afghanistan har gjort landet till ett av världens fattigaste länder, vilket är en självklarhet då landet har lidit i över 3 decennium. Sovjetiska försöket till ockupationen av landet som pågick i över 10 år har lett till inbördeskrig och islamistiskt styre. Detta har splittrat landet ytterligare, och någon hållbar jämnvikt mellan befolkningen har ännu inte åstadkommits.

Syfte och frågeställningar
Vi vill med denna rapport besvara de olika frågeställningarna för att få en större förståelse för krigets bakgrund, nuläge och framtidsmöjligheter. Vi vill även med denna rapport komma fram till lösningar på konflikten från ett inre och yttre perspektiv. Vi har valt denna konflikt pga. att både känner ett gemensamt intresse för landet och vi vill begripa själva situationen på ett djupare aspekt.

Våra frågeställningar är:
- Historisk bakgrund
- Nutida problem
- Framtidsprognos... Köp tillgång för att läsa mer

Konflikten i Afghanistan | Rapport

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Du har gjort ett jättefint arbete och det är roligt att läsa vad du har skrivit.
 • 2016-02-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  väldigt bra, skulle kunna bli bättre
 • 2017-05-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Hur kan denna ens bli godkänd...?
 • 2017-02-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa