Konflikten i Baskien | ETA

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Gymnasieskola Årskurs 1
  • Samhällskunskap
  • VG
  • 8
  • 3804
  • PDF

Konflikten i Baskien | ETA

En uppsats som redogör för konflikten i Baskien och diskuterar huruvida området bör utropas självständigt eller ej. Eleven presenterar orsaker till konflikten samt dess utveckling fram till idag. Fokus ligger särskilt på ETA och organisationens terrorverksamhet.

Innehåll

- Inledning
- Syfte
- Baskiska regionen
- Historia
- Nationalismens Framsteg
- ETA
- ETA på 2000talet
- EU/FN som insatts
- Reflektioner
- Sammanfattning
- Källförteckning

Utdrag

"Inledning:
Dagens samhälle präglas av konflikter. Konflikter kan vara nationella eller internationella och en läskig utveckling sker i världen.

Den terrorism vi slåss med idag tämjer oftare på gränserna och den globala utvecklingen kan vara en bidragande orsak till det triggande i våld vi idag bemöter media och snabba informations spridning.

2003 möttes USA och världen av det största terror slag från ett nätvärk av terrorister någonsin. USA drabbades hårt och gick in i ett samarbete bland annat med ett terrorist drabbat Spanien. Man skickade trupper som hjälpte USA i Irak krisen. 2004 möttes Spanien av det hittills mest omfattande bombdådet. Attentatet utspelade sig i tunnelbanan i Madrid.

En spansk rörelse vid namn ETA varit verksamma terrorister i Spanien anklagades snabbt men det visade sig att det var Irak som hade sänt bombarna. Detta var ett hot mot Spaniens verkan i Irak. Jag har valt att skriva om en konflikt som har pågått aktivt i över 40 år, men som har sina rötter längre bak i tiden. Idag har över 800 personer dödats i konflikten och ett större antal misshandlats och kidnappats."... Köp tillgång för att läsa mer

Konflikten i Baskien | ETA

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Konflikten i Baskien | ETA.