Konflikten i Colombia | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 3
  • A
  • 10
  • 3414
  • PDF

Konflikten i Colombia | Fördjupningsuppgift

Fördjupningsuppgiften handlar om den pågående konflikten i Colombia. Allt från orsakerna till konsekvenserna och hur läget ser ut just nu mellan regeringen och gerillarörelserna. Konflikten analyseras utifrån olika perspektiv som realismen, liberalismen och konstruktivismen. Fördjupningsuppgiften innehåller också ett förslag på en fredsplan.

Innehåll

Fakta om Colombia
Historia – Orsaken till dagens konflikt
Kommunistiska gerillor bildas
Nationella aktörer
FARC bildas
ELN bildas
Paramilitära styrkor bildas
Drogproblematiken
Internationella aktörer
Sverige och Colombia
FN:s roll i konflikten
Konsekvenserna av konflikten
Vilka teorier går att applicera på konflikten?
Hur ska man lösa konflikten?
Folkomröstningen
Kompromiss för fred
Vår fredsplan:
Metod

Utdrag

Fakta om Colombia:
Colombia ligger högst upp i Sydamerika.
Huvudstad: Bogota
Folkmängd: ca 47 miljoner
Språk: Spanska

Historia – Orsaken till dagens konflikt:
Enligt författaren Therese Pettersson från säkerhetspolitik hemsidan (2015) var Colombia en spansk koloni från 1600-talet fram till 1819 då de blev självständiga av Simon Bolivar. Efter självständigheten uppstod det konflikter mellan det liberala och konservativa partiet om vem som skulle styra i landet. De var de två största politiska partierna i landet i början av 1800-talet.
Motsättningarna mellan partierna var inte så stora till en början men efter att den liberala ledaren Jorge Eliecer Gaitan mördades blev konflikten mellan partierna mer våldsam menar Petterson.

De olika politiska grupperna liberaler, konservativa, kommunisterna som även hjälpte bönderna skapade egna militanta grupper för att skydda sig och angripa motståndarna. Denna konflikt pågick mellan åren 1948 och 1958.
Denna period i Colombias historia kännetecknas av ”La violencia” som betyder ....

----

Nationella aktörer
FARC bildas:
En av de gerilla grupperna som har ursprung i de självförsvarsgrupper som skapades på landsbygden under La violencia är FARC som bildades 1966. (Säkerhetspolitik, 2015)

Sovjetunionen stödde FARC gerillan och deras ideologi var kommunistiskt.
Från början bestod organisationen av ca 350 medlemmar och en av de viktiga ledarna hette Manuel Marulanda. FARC betyder Colombias revolutionära väpnade styrkor. (Säkerhetspolitik, 2015)

Förutom att störta regimen ville FARC begränsa USA:s influens i landet och genomföra betydande reformer inom jordbrukssektorn. FARC började ses som ett allvarlig hot först under 1980-talet. (Säkerhetspolitik, 2015)

De ideologiska tyngd punkten som tidigare styrde FARC minskade kraftigt när Sovjetunionen fall 1991.
Man började använda sig av kidnappingar och krävde skyddspengar för att skydda drogkartellernas ledare och på så sätt kunna fortsätta finansiera sin kamp mot regimen. När FARC var som störst var de ca 17 000 medlemmar ......


----Sverige och Colombia:
Relationerna mellan Colombia och Sverige har under många år varit väldigt goda. Sedan många årtionden har det funnits många stora företag på plats i landet. Några av dem är Ericsson, Alfa Laval, Skandia och Tetra Pak.
Colombias import från Sverige är framför allt papper, kemiska produkter och verkstadsprodukter. Colombias export till Sverige består av ungefär 85 procent av kaffe. (Säkerhetspolitik, 2015)

Genom att arbeta aktivt inom EU och FN försöker Sverige hjälpa till för att nå en fredlig lösning på den svåra konflikten i Colombia. För att lindra lidandet för människorna i landet arbetar Sverige via många olika lokala organisationer på plats i Colombia och via organisationer baserade i Sverige. Exempel på ..... Köp tillgång för att läsa mer

Konflikten i Colombia | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2021-05-28
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2