Konflikten i Irak | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 1
  • Internationella relationer
  • C
  • 4
  • 2025
  • PDF

Konflikten i Irak | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om konflikten i Irak. Eleven berättar om konfliktens uppkomst och utveckling, samt dess konsekvenser. Olika historiska fakta lyfts fram och eleven diskuterar avslutningsvis vad man hade kunnat göra för att undvika kriget, samt konfliktens relevans för samhället idag.

Innehåll

Konflikten i Irak

1. Inledning
1.1 Syfte
1.2 Problemformulering
2. bakgrund
Genomförande
3.1. Konfliktens början
3.2 Konfliktens utveckling
3.3. Konlfiktens nedtrappning
3.4 Karta
4. Diskussion
5. Källkritik
6. Källförteckning

Utdrag

Inledning
1.1 Syfte
Beskriv syftet med rapporten
Syftet med denna rapport är att fördjupa sig i konflikten i Irak. Jag vill lära mig mer om varför konflikten uppstod vad den innebar o.s.v. Jag valde denna konflikt för att jag har sett lite på tv om den och blev snabbt intresserad av att veta mer.

1.2 Problemformulering
Här presenterar du den konflikt du valt, exempelvis ”Konflikten i Irak”
Jag har valt konflikten i Irak. Det jag vill ta reda på lite mer är bland annat:

- Hur började själva konflikten?
- Hur fortsatte konflikten? Upptrappning?
- Hur avslutades konflikten?

Bakgrund
Vilken typ av konflikt är det?
Vad var bakgrunden till konfliktens uppkomst? Vilka parter var inblandade? Finns det olika båda förklaringar till konfliktens uppkomst, i så fall vilka?

Konflikten uppstod p.g.a att USA hävdade att Irak hade massförstörelsevapen och ett sammarbete med terrorgruppen Al Quaida. Det var den 20 mars 2003 som USA invaderade Irak. Det hela började med att Irak invaderade Kuwait år 1991. De länderna hade sedan en lång tid tillbaka inte varit överens om vart landgränsen skulle gå. Dessutom hade Kuwait lånat pengar av Irak som de inte ville lämna tillbaka. Kuwait hade även överskridit oljekvoten och detta hävdade Iran skulle försämrat deras ekonomi. Så man kan säga att det var en stor spänning mellan länderna. Så inte så oväntat invaderade Irak Kuwait. Invasionen upprörde FN som införde Ekonomiska sanktioner mot Irak. FN sa att Irak skulle dra tillbaka sina trupper så snabbt som möjligt. När Irak struntade i FN sattes en USA ledd styrka in i landet för att driva ut Irak. Dom lyckades snabbt driva ut trupperna ur Kuwait och Irakiska myndigheter skrev även på ett fredsavtal. I avtalet ingick vapenvila och att Irak skulle förstöra alla sina massförstörelsevapen. Om Irak höll vad de lovade skulle FN häva sina sanktioner mot Irak. Nedrustningen av Iraks massförstörelsevapen gick dock inte som i alla fall FN tänkt sig. Så spänningen mellan Saddam Husseins regering och FN ökade... Köp tillgång för att läsa mer

Konflikten i Irak | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.