Konflikten mellan Ryssland och Ukraina | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 1b
  • B
  • 10
  • 2239
  • PDF

Konflikten mellan Ryssland och Ukraina | Rapport

En rapport som utreder orsaker och konsekvenser av konflikten mellan Ukraina och Ryssland.

1.1 Syfte

Syftet med rapporten är att noggrant studera händelser, orsaker och konsekvenser gällande konflikten mellan Ukraina och Ryssland rådande främst Krimhalvön men också andra delar. Syftet är också att egna lösningar, reflekteringar samt tankar om hur konflikten borde behandlats och hur den kunnat lösas redogöras. Konflikten skall kunna ses ur alla möjliga perspektiv och djupgåendevis studeras på alla plan samt att detta skall presenteras på ett översiktligt och huvudsakligt vis.

1.2 Frågeställningar

• Vad kan/har kunnat göras/görats för att lösa eller i alla fall mildra konflikten och hur har konflikten skötts hittills?

• Vad finns det för underliggande orsaker till konflikten och vilka orsaker utlöste konflikten?

• Hur har konflikten påverkat och vad är dess konsekvenser?

Innehåll

1. Inledning 4
1.1 Syfte 4
1.2 Frågeställningar 4
2. Bakgrund 4
2.1 Aktörer 5
3. Resultat 6
3.1 Orsaker 6
3.2 Orsaksbehandling 6
3.3 Konsekvenser 7
3.4 Symptombehandling 7
4. Slutsatser och diskussioner 8
4.1 Egna åsikter och kommentarer 8
Källförteckning 9

Utdrag

Sammanfattning
Rapporten handlar om konflikten och händelser anslutna till när Ryssland erövrade Krim. Avsikten med rapporten är att uppvisa och tolka både olika konsekvenser samt orsaker men också ge en föreställning över händelserna. Egna reflektioner kan ses i rapporten och det tas upp vad som utförts för att förhindra likartade situationer i framtiden. Konsekvensbehandling av konflikten upptas också i rapporten.

I rapporten tas orsaker till ockuperingen av Krim upp tillsammans med orsaker till beslutet om avtalet Janukovitjs skrev på till Rysslands förmån. Däribland att självaste Ryssland samt att press från etniska ryssar var en stor del av beslutet. Den ekonomiska situationen i Ukraina tas också upp i rapporten. Det beskrivs när Janukovitj tar avstånd från Europeiska Unionen genom att skriva avtal med Ryssland och då istället hamnar i närmare Ryssland.

De största konsekvenserna i rapporten som tas är organisationers handlande, landsgränser som flyttats samt ett sänkt förtroende. Ryssland har uteslutits ur organisationen G8, Krim har från att ha varit styrt av Ukraina nu blivit under ryskt styre samt att de största nationerna har visat Ryssland vad de tycker om deras handlande.  

Bakgrund
Konflikten handlar främst om Ukraina och Ryssland men många olika aktörer medverkar i konflikten. Den startade under ett tillfälle då EU bjöd in Ukraina till ett ekonomiskt samarbete, ett associeringsavtal. När detta erbjudande dök upp hade Ukraina tidigare varit med i andra ekonomiska planer tillsammans med Ryssland, Vitryssland och Kazakstan. Därefter ställdes Viktor Janukovitj, Ukrainas dåvarande president, inför ett svårt val; Ryssland eller EU. Där beslutade Janukovitj att skriva på avtalet med Ryssland och tog sig därmed längre bort från EU. Det fanns dessutom många ryssar som var för EU-avtalet och därför utfördes höga protester och opponeringar. Kort därefter startades en statskupp och i februari 2014 avsattes Janukovitj och ett mer västinriktat övertog makten i Ukraina. Direkt visade de sin ovilja mot Ryssland och visade det genom att minska rättigheter för minoritetsspråk och främst ryskan.

Ett val om halvön Krim skulle anslutas till Ryssland eller inte hölls inom kort efter avsättningen. Ryssland fick ja i valet men det ogiltigförklarades av FN:s säkerhetsråd och istället valde Ryssland i mars 2014 att erövra Krim på egen hand. Därefter sågs halvön som ryskt trots att världens länder inte erkänner Krim som en del utav Ryssland.

Ryssland höll kvar sina paramilitära grupper och trupper i många av Ukrainas städer i öster efter erövringen och strider fortsatte. Därefter slöts ett avtal om eldupphör tillsammans med en organisation för säkerhet, OSSE. Trots detta avtal med ... Köp tillgång för att läsa mer

Konflikten mellan Ryssland och Ukraina | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.