Konflikten mellan Nord- och Sydkorea | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Samhällskunskap A
 • A
 • 15
 • 6523
 • PDF

Konflikten mellan Nord- och Sydkorea | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om konflikten mellan Nord- och Sydkorea. Fokus ligger bland annat på orsaker och konsekvenser av konflikten: hur konflikten uppstod, hur konflikten utvecklades, vad konsekvenserna av konflikten blivit och huruvida det finns några lösningar till konflikten.

Innehåll

KONFLIKTEN MELLAN SYD- OCH NORDKOREA
- Inledning
- Avhandling
-- Hur började allt?
-- Hur utformades Koreakriget?
-- Hur blev ställningen efter kriget?
- Avslutning
- Källförteckning

Utdrag

Inledning
I dagens samhälle har vi en mängd olika konflikter, alltifrån konflikter mellan länder till mindre konflikter mellan bara ett fåtal personer. Konflikten mellan Syd- och Nordkorea är en av dem. Det är en konflikt som har pågått under väldigt lång tid som har orsakat stora problem, vilket de flesta konflikter gör. Bl.a. så orsakade denna konflikt Koreakriget vilket tog miljoner människors liv. Detta är ju förfärligt, hur skulle vi egentligen må om vi hade haft en sådan konflikt i Sverige, troligen förfärligt. Tänk er en värld utan några konflikter, det skulle vara ett paradis. Tyvärr så är vi långt ifrån detta på vår planet. Anledningen är såklart för att man tycker olika om saker. Men fast man tycker olika borde man försöka samarbeta om en lösning som är så bra som möjligt för alla parter. Men varför uppstår egentligen en konflikt, vad är orsakerna till den? Vilka konsekvenser får konflikten och har man några lösningar till konflikten? Detta är några viktiga frågor för konflikten mellan Syd- och Nordkorea. Om det funnits ett direkt svar på denna fråga hade lösningen varit helt avklarad och vi hade inte haft en konflikt mellan dessa länder. Nordkoreas förtvivlade läge och hotfulla inställningar kan tänkas orsakat delningen av Koreahalvön i Asien. Det finns dock spekulationer om det. För inte så länge sedan (13 april 2012) avfirade Nordkorea sin långdistansmissil trots fördömande och varningar från övriga världen. Detta orsakade stor oro, dock misslyckades uppskjutningen av missilen.1 Detta var bara ett litet exempel av konflikten mellan Syd- och Nord, men det ger ett tydligt budskap av hur läget står till mellan dessa länder. Idag har Nordkorea en diktatur med ett av världens mest militariserade samhälle medan en stor del av deras befolkning lever i fattigdom, dock är granlandet Sydkorea en fullt fungerande republik. Såhär ska det ju inte ligga till, hur blev det såhär?

Syftet med den här rapporten är att fördjupa mig i konflikten/erna mellan Syd- och Nordkorea och försöka lära mig mer om den. Syftet varför jag valde den är för att det är ett aktuellt ämne som det resoneras mycket om idag, ett exempel var om missilen i ovanstående stycke. Det är även en konflikt som betytt mycket och orsakat stora problem under historian.

När jag kom att tänka på att jag ville skriva om detta ämne ville jag från början inte bara skriva om konflikten mellan Syd- och Nordkorea. Jag ville dessutom skriva om bl.a. USA:s, FN:s, Kinas, Japans och Sveriges konflikt till dessa två länder. Men jag har fått begränsa mig till att framförallt skriva om just Syd- och Nordkorea. Dock så räknar jag ändå med de andra länderna som aktörer och jag kommer försöka gå in på vilken påverkan de haft på Korea. Men jag kommer försöka att inte gå in i detalj på dessa. Jag har även valt att starta från 1900-talet.

För att fördjupa mig i konflikten och försöka reda ut hur allt uppstod och blev som det blev har jag skapat mig en problemformulering: Vilka är orsakerna till konflikterna mellan Syd- och Nordkorea? Finns det några lösningar till konflikterna och varför är de så svårlösta?
För att kunna besvara dessa två frågor har jag delat upp de i mindre frågor:
· Hur började allt?
· Hur utformades Koreakriget?
· Hur blev ställningen efter kriget?... Köp tillgång för att läsa mer

Konflikten mellan Nord- och Sydkorea | Fördjupningsarbete

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2017-05-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra jobbat! Verkligen A nivå.
 • 2016-02-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  väldigt väldigt braaaa
 • 2017-02-16
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Så himlaaaa braaaa, tack
 • 2015-11-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jätte bra mycket info