Konflikten i Syrien | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 1b
 • C
 • 17
 • 5363
 • PDF

Konflikten i Syrien | Analys

Ett enklare fördjupningsarbete, där eleven genomför en analys av konflikten i Syrien. Fokus ligger bland annat på konfliktens förlopp, aktörer, orsaker och konsekvenser, med utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Vilka är de bakomliggande orsakerna till Syriens situation idag (systemnivå, mellanstatlig nivå, gruppnivå, samhällsnivå och individnivå)?
- Vad var det som hände under kriget?
- Vad har det fått för konsekvenser?

Lärarens kommentar

Utveckla mer - tänk alltid för dig själv: "Varför?" och "Exempel?".

Elevens kommentar

Dra fler paralleller och utveckla mer.

Innehåll

VI OCH NI: VARFÖR DET BLIVIT INBÖRDESKRIG I SYRIEN MELLAN OPPOSITIONEN OCH REGIMEN
- Inledning
-- Bakgrund
-- Syfte
-- Frågeställningar
-- Metod
-- Material
- Konfliktens förlopp
- Konfliktens aktörer + deras mål och medel
- Orsaker till konflikten
-- (Socio-)ekonomiska orsaker
-- Politiska orsaker
-- Etnokulturella orsaker
-- Övriga orsaker
- Konsekvenser av konflikten
-- (Socio-)ekonomiska konsekvenser
-- Politiska konsekvenser
-- Etnokulturella konsekvenser
-- Övriga konsekvenser
- Vidtagna åtgärder (vad gjordes/har gjorts?)
-- Individnivå
-- Gruppnivå
-- Nationell nivå
-- Internationell nivå
-- Systemnivå
- Slutsatser
- Källförteckning
- Bilagor

Utdrag

1 Inledning
1.1 Bakgrund
Syrien ärr ett land som har haft många olika kulturer och folkslag, när det Osmanska riket sammanföll började det moderna landet Syrien ta form. Och det var inte förrens efter första världskriget det bestämdes att en stat vid namn Syrien skulle bildas. 1941 utsågs Syriens till en självständig stat och 1946 lämnade alla européer landet. Det nya landet var oroligt, ekonomin var ostabil och även de politiska. Under 1950 avlöste många olika regeringar av varandra och även statskupper genomfördes. Det var ett stort missnöje hos samhället gällande den ekonomiska situationen, utrikespolitiska situationen om Israel och Palestina förbättrade inte det hela. Staten ökade sin kontroll av landets ekonomi, stor del p.g.a Baathparties inflytande. Detta parti tog sig makten i en militär kupp. Partiet som var socialistiskt genomförde omfördelningar av jord och nationaliseringar. Efter ett tids krigande och oenseheter tog Hafez al Assad den högst uppsatte i en av de ledande parterna makten, han satt till år 2000 och är far till den ledande i Syrien nu det vill säga Bashar al Assad.

När Assad satt i styret fick ekonomin större plats hos de privata och mer ägandeförhållande. Under 1970-talet gick det framåt för Syriens ekonomi, det var inga större problem längre, dock stödjes de en del av andra arabländer som försörjde sig på sin oljerikedom. I hemlighet lurade ekonomiska problem som inflation och slöseri. Det var många som gjorde sig hörda från samhället och det var mycket kritik inblandat, de olika grupperna i samhället hade redan hamnat i diskussioner med varandra, muslimska brödarskapet, sunnimuslimer och alawwiter var de största grupperna som hamnat i konflikter. Viktigt är att veta att Syrien har präglats av opposition och av kontroll av denna från den ledande regimen (landguiden 2012, regeringen.se 2012,wikipedia 092012)1
Olika grupper från Syrien gick med i olika attacker mot Israel och isreliska kolonier. Man förlorade dock och ett vapenstillestånds slöts. Det förhållande Syrien sedan fick med Israel har tärts på då det inte hade något fredsavatal, när Syrien förlorade Golanhöjderna och Israel skaffade sig kontroll över dem gick Syrien i krig mot Israel med Egypten och vann tillbaka kontrollen, för att sedan förlora den tillbaka till Israel. Syrien har försökt sedan första världskriget att förena alla arabstater politiskt och kulturellt. Trots det så har Syrien och Ryssland haft många samarbeten, som än pågår idag. Man försökte tidigt införa socialismen och stora delar av jordägandet och näringslivet statligt på 1960t-talet. Det sammarbetet och relationen som fanns till Ryssland fortsatte och håller fortfarande på. Man har också haft en bra relation till Irak. Syriens befolkning är missnöjd med styret, de vill få en förändring i samhället och försöker ta tag i saken själva. Vissa ville avsätta presidenten i hopp om att få ett mer demokratiskt styre. 2 Men när de till början fredliga protestanterna började lägga sig i landets styre blev de bemötta med vapen och fientlighet. Tillslut använde protestanterna samma medel och ett inbördeskrig som fortfarande håller på sattes igång... Köp tillgång för att läsa mer

Konflikten i Syrien | Analys

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Bra skrivet! tänk på att använda ett mer varierat språk när du skriver!
 • 2015-06-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  den hjälpte mig i min egna uppgift
 • 2016-05-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  jätte bra analys! användbar :)
 • 2016-03-07
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Du har ett bra flyt i din analys. Bra!