Tjetjenienkriget | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
 • Historia 1a1
 • A
 • 21
 • 8956
 • PDF

Tjetjenienkriget | Rapport

En rapport som omfattar Tjetjenienkriget, där eleven avser att testa det liberala konfliktlösningsperspektivet som en del av en analys av konfliktteorier. Eleven förklarar situationen i regionen, konfliktens ursprung och gång, samt dess aktörer och orsaker. Syftet är även att undersöka varför omvärldens reaktion har varit så sparsam, varför konflikten fortfarande är aktuell, och Rysslands starka grepp om Tjetjenien.

Eleven utgår från följande frågeställningar:
- Vad är de viktigaste orsakerna till att Ryssland tog till våld, och inte ville att Tjetjenien skulle bli självständigt?
- Varför fortgår konflikten mellan Ryssland och Tjetjenien?
- Varför har omvärldens reaktioner varit så få?
- Vilka lösningar finns det till dagens konflikt ur ett liberalistiskt konfliktlösningsperspektiv?

Innehåll

Konflikten i Tjetjenien

1 Inledning
1.1 Frågeställningar
1.2 Metod, material och källvärdering
1.2.1 Källvärdering
2 Avhandling
2.1 Bakgrund
2.1.1 En historisk tillbakablick
2.1.2 Krigsutbrottet
2.1.3 Det första kriget
2.1.4 Det andra kriget
2.1.5 Följder
2.2 Orsaker
2.2.1 Oljan
2.2.2 Territoriella aspekten
2.2.3 Terrordåd
2.3 Dagens konflikt
2.3.1 Konflikten sprider sig
2.3.2 Eventuella lösningar
2.4 Omvärldens reaktioner
2.4.1 Vad gör omvärlden?
2.4.2 Vad kan omvärlden göra?
2.5 Det liberala konfliktperspektivet
3 Avslutning
3.1 Varför blev det en konflikt?
3.2 Dagens konflikt
3.3 Omvärldens roll i konflikten
3.4 Lösningar ur ett liberalt perspektiv
3.5 Egna reflektioner
4 Referenser

Utdrag

1 Inledning
Kriget i Tjetjenien är namnet på konflikten mellan Tjetjenien och Ryssland. Det är ett av de mest brutala krigen sedan andra världskriget, där mer än 150 000 människor ska ha omkommit och 300 00 människor ska ha tvingats på flykt. Många brott mot de mänskliga rättigheterna har begåtts från båda sidorna och båda länderna har utsatts för enorma skador. Officiellt är kriget slut sedan ett par år tillbaka, men trots detta fortsätter terrorn. Än idag förekommer det våldsdåd dagligen, samtidigt som Tjetjeniens huvudstad Groznyj håller på att återuppbyggas.

Syftet med rapporten är att testa det liberala konfliktlösningsperspektivet för konflikten och om det finns några lösningar enligt denna modell. Jag är också intresserad av hur det kan komma sig att omvärldens reaktioner hittills varit så få. Det är konstigt att våra humanistiska känslor väckts i så liten utsträckning, då konflikten varit och är ett enormt lidande för civilbefolkningen i Tjetjenien, men också för de människor i Ryssland och övriga delar av regionen som drabbats av de avskyvärda terroristattentaten. Jag undrar också varför konflikten inte är slut, trots att det har gått 20 år sedan dess start. Sist men inte minst vill jag också ta reda på varför Ryssland inte ville släppa taget om Tjetjenien... Köp tillgång för att läsa mer

Tjetjenienkriget | Rapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-25
  den är jätte bra och det finns många ide där som man kan använda
 • 2015-02-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Mycket bra, Stukturen är komplett, fattas ingenting.