Zimbabwe | Konfliktanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • MVG
 • 13
 • 3487
 • PDF

Zimbabwe | Konfliktanalys

En längre konfliktanalys av konflikten i Zimbabwe, vars syfte är att ta reda på vad som hänt i Zimbabwe under de senaste fyrtio åren samt hur detta påverkat landet. Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Hur ser Zimbabwe ut idag och vad var det egentligen som hände när konflikten på allvar bröt ut?
- Vem kan man skylla?
- Hur konflikten kunde urarta som den gjorde?

Nyckelord:
ZAPU-PF, ZANU, Robert Mugabe, rättvisa.

Innehåll

- Abstract
- Innehållsförteckning
- Inledning
- Syfte
- Frågeställning
- Metod, material & historiesyn
- Resultat
- Bakgrund
- Startskottet
- Zanu vs. Zapu
- Självständighet
- Matabelelandmassakern
- Ekonomins förfall
- Överenskommelsen
- Konfliktens kvarlevnad
- Analys
- Källförteckning

Utdrag

"I denna samhällsvetenskapliga studie redogör jag för vad som hänt i Zimbabwe under den långa kampen för ett rättvist samhälle. Zimbabwe speglas av gamla rasistiska normer som levt kvar ända sedan koloniseringen satte fart.

Sedan 1800-talet då landet övertogs till brittisk koloni har folkets rättigheter blivit minimala. Den svarta revolten resulterade i ett demokratiskt och svart styre. Detta blev dock inte slutet utan snarare början på en lång och blodig konflikt. Stora konflikter främst mellan de två svarta partierna med samma grundideologi bryter ut och resulterar i våld.

Konflikten i sin tur leder till att ekonomin rasar samman och landet samt dess befolkning blir extremt fattigt. Maktkampen dödar mängder människor och en fjärdedel av befolkningen flyr landet. Likheter och skillnader mellan konflikten i Zimbabwe och den i Sydafrika samt den pågående i Egypten jämförs i analysdelen."... Köp tillgång för att läsa mer

Zimbabwe | Konfliktanalys

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väl strukturerat från början till slutet, fler källor skulle vara bra för att förstärka uppsatsen.
 • 2015-03-10
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra....................................
 • 2016-04-18
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  ....................................