Konflikter i Nigeria | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Konflikter i Nigeria | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete där eleven skriver om konflikter i Nigeria. Eleven har lagt extra fokus på terroristgruppen Boko Haram.

Utdrag

Den första oktober 1960 blir Nigeria en självständig stat från Storbritannien efter flera år av förtryck och delning i befolkningen. Storbritanniens kolonier hade triggat igång tvisten mellan Nigerias olika folkgrupper. Detta blev grunden till den internationella konflikten då det påverkade människorna i landet. Det blev konflikter om hur landet skulle styras både politiskt och ekonomiskt. Nationen blev delat i bitar i tre olika grupper. Dessa heter Lagos, Enugu och Kaduna – alla dessa stater har sina egna självstyren. På grund utav detta självstyre så har det skapat intriger mellan rikena och folkgrupperna krigar för att få behärskning över Nigeria.
Medverkandena i konflikten består utav statens befolkning d.v.s., nigerianerna och regeringen. Ogonifolket som är en annan etnisk grupp i Nigeria, folkgrupperna som styr i norr och syd. Den slutliga aktören är världen omkring som styr Nigeria för att de försörjer sig själva på den globala importen.

Militärstyret upphörde efter 15 år, och istället så infördes det ett civilstyre -99. Presidenten Olusegun Obasanjo utvaldes och alla globala sanktioner upphörde. När detta skedde så kände det nigerianska folket en frihet, och detta medverkade till att de tidigare konflikterna uppkom. Nu var det en kamp mellan de kristna i Syd Nigeria och muslimerna i den norra delen. De religiösa oroligheterna bland bägge folkgrupper spändes mellan 1999 och 2000, då muslimerna i norr avgav röst för den sharia islamiska lagen som är väldigt strikt.
Nu när det hade blivit en väldigt hektisk debatt med politisk grund så blev det svårt för regeringen att vara eniga då väldigt många stater ville hindra sharia lagen i Nigeria, parallellt till de muslimska delarna ville med sin makt påskynda konflikten men styrelsen valde i februari år 2000 att förbjuda Sharia lagen. Även fastän den har förbjudits så använder man fortfarande lagen i isolerade nationer och detta har bidragit till väpnade konflikter mellan regeringen och islamistiska grupper som Boko Haram. De sociala förhållandena mellan de nigerianska folkgrupperna har blivit förolämpade och det har utförts massmord och kidnappning av oskyldiga människorna.

Geografiskt sett så sitter Nigeria på några fördelar eftersom landet ligger intill Atlanten och Guinabukten, detta ger en ekonomisk fördel för importverksamheter och medel till utlandsaffärer. Precis vid kusten i sydöstra delen av Nigeria så finns det mycket olja och detta har även varit en viktig faktor till den internationella konflikten. Landet är det största oljeproducenten i Afrika och den sjunde största i världen, om man tittar på Nigerias oljetillgångar så väcker det korruption mot befolkningen. Många anser att en stor del av vinsten borde divideras till befolkningen istället för att ge vinsten till oljebolagen.
När oljeproduktionen blir attackerat så lider regeringen eftersom deras tillgångar med de internationella aktörerna såsom oljejätten Shell fryser eller försvinner. Detta leder till att Nigerias försörjning påverkas ochr landet blir avskilt globalt, och den internationella oljehandeln kommer att fortsätta med eller utan Nigeria.
Nigerias primära inkomstkälla kommer från oljebranschen och det är ekonomin som oftast blir en viktig faktor till konflikter. Det finns något som är intressant när det kommer till Nigerias ekonomi och det är att de kristna har haft övertaget över det ekonomiska ända sedan Storbritanniens kolonialstyre upphörde. Muslimerna i norra Nigeria har inte fått uppleva de stora oljeinkomsterna som landet drar in. Detta har retat upp muslimerna och de skyller de kristna ...... Köp tillgång för att läsa mer

Konflikter i Nigeria | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.