Konflikthantering med ABC-modellen | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Kommunikation
  • C
  • 2
  • 611
  • PDF

Konflikthantering med ABC-modellen | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift där eleven diskuterar konflikthantering utefter den s.k. ABC-modellen. I scenariot som presenteras uppstår konflikten mellan olika individer på ett jobb när en chefsposition blir ledig.

Utdrag

Konflikt är någonting vi människor hamnar i dagligen och är svårt att helt undvika. Då det finns många olika konflikter behöver dom inte vara allvarliga. Man bör därför inte fokusera på att inte hamna i konflikter utan på hur man ska lösa dom. Då det finns båda små och stora konflikter som behandlar mer vardagliga konflikter så som på jobbet eller mellan vänner.
Den konflikt jag har tänkt att gå efter kommer handla om vilka konflikter det kan uppstå mellan olika individer på ett jobb när en chefsposition skulle bli ledig. Konflikten kommer att gå efter ABC-modellen och enligt ABC-modellen så kan man se och tolka konflikter genom en triangel, de tre hörnen står för A- attityder, känslorna, rädslorna, fiendebilder... Köp tillgång för att läsa mer

Konflikthantering med ABC-modellen | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Konflikthantering med ABC-modellen | Inlämningsuppgift.