Konflikthantering på arbetsplats | Intervju med enhetschef | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Ledarskap och organisation
 • A
 • 3
 • 1347
 • PDF

Konflikthantering på arbetsplats | Intervju med enhetschef | Rapport

En rapport kring konflikthantering på arbetsplatser. Eleven genomför både observation och intervju med en enhetschef vid Uppsala Kommun, och reflekterar över resultaten i rapporten.

Innehåll

LEDARSKAP OCH ORGANISATION
- Bakgrund
- Syfte
- Metod
- Resultat
-- Anteckningar vid observation
-- Intervju
--- Vad anser du kännetecknar bra ledare?
--- Vilka är de vanligaste konflikterna som uppstår?
--- Hur brukar du gå till väga när en konflikt uppstår?
--- Hur brukar konfliktlösningen se ut?
--- Vad gör ni för att undvika konflikter och bygga upp en bra arbetsmiljö?
--- Påverkas leddarrollen på något sätt utav konflikter?
--- Vilka konflikter är du benägen att lösa?
--- Vilka förutsättningar kan vara bra att ha i en konflikt?
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

"Det framgår tydligt utifrån resultatet att de vanligaste konflikterna är sakkonflikter och relationskonflikter. Att till exempel medarbetare missuppfattar uppgiften eller varandra samt att en del anställda inte igår ihop. Det bästa man kan göra vid en konflikt är att reda ut så mycket som möjligt och även så fort som möjligt för att snabbt bli av med problemet för att sedan kunna fortsätta med arbetet. På Uppsala Kommuns avdelning teknik och service är det viktigt att man ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Konflikthantering på arbetsplats | Intervju med enhetschef | Rapport

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-06-02
  En fin, välskriven och bra uppsats. Jag saknar dock sidhänvisning till källorna, vilket kan göra det enklare om man vill använda sig av någon fakta i texten men inte har tillgång till böckerna som står i källförteckningen; Detta fall Organisation och ledarskap. Intervjun är bra och jag tycker att arbetet i sin helhet är väl godkänd!!
 • 2016-05-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  jsaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2015-12-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  brrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaa