Konflikthantering på arbetsplats | Intervju med enhetschef | Rapport

Se fler bedömningar 3 3 3 3 3 3 (3 bedömningar)
Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Utbildning

Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3

Ämne

Ledarskap och organisation

Betyg

A

Antal sidor

3

Antal ord

1347

Filformat

PDF

Konflikthantering på arbetsplats | Intervju med enhetschef | Rapport

En rapport kring konflikthantering på arbetsplatser. Eleven genomför både observation och intervju med en enhetschef vid Uppsala Kommun, och reflekterar över resultaten i rapporten.

Innehåll
LEDARSKAP OCH ORGANISATION
- Bakgrund
- Syfte
- Metod
- Resultat
-- Anteckningar vid observation
-- Intervju
--- Vad anser du kännetecknar bra ledare?
--- Vilka är de vanligaste konflikterna som uppstår?
--- Hur brukar du gå till väga när en konflikt uppstår?
--- Hur brukar konfliktlösningen se ut?
--- Vad gör ni för att undvika konflikter och bygga upp en bra arbetsmiljö?
--- Påverkas leddarrollen på något sätt utav konflikter?
--- Vilka konflikter är du benägen att lösa?
--- Vilka förutsättningar kan vara bra att ha i en konflikt?
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag
"Det framgår tydligt utifrån resultatet att de vanligaste konflikterna är sakkonflikter och relationskonflikter. Att till exempel medarbetare missuppfattar uppgiften eller varandra samt att en del anställda inte igår ihop. Det bästa man kan göra vid en konflikt är att reda ut så mycket som möjligt och även så fort som möjligt för att snabbt bli av med problemet för att sedan kunna fortsätta med arbetet. På Uppsala Kommuns avdelning teknik och service är det viktigt att man ..."... [läs mer nu]