Konflikthantering och ledarskap hos lärare | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Barn- och fritidsprogrammet (BF) Årskurs 2
  • Annat
  • VG
  • 3
  • 1781
  • PDF

Konflikthantering och ledarskap hos lärare | Frågor och svar

Frågor och svar som resonerar kring konflikthantering och ledarskap hos lärare. Vad en konflikt är, hur en bäst hanterar en konflikt och vad konflikter kan bero på och bidra till tas upp här.

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Bra, men kunde ha analyserat lite mer och satt in det i mer vardagliga situationer.

Elevens kommentar

Jag är nöjd och gjorde så gott jag kunde.

Innehåll

Varför ska vi ha kunskap om konflikthantering?

- Konfliktbegreppet
- Vad är problemet och vad ska vi göra åt det?
- Vad är det för kunskap som lärarna ska skaffa sig?

Utdrag

Grunden till att lärarna idag saknar kunskap om konflikter är delvis att det saknas i våra styrdokument, ska man som lärare hitta något i dem får man gå tillbaka ända till Lgr80. Detta ser jag väldigt allvarligt på för hur ska vi som lärare veta hur vi ska hantera konflikter men också få kunskap om hur det kan påverka våra elever. Här kommer betydelse in av att få en grundläggande utbildning i konflikhantering som också har saknats under många år. Det har varit en brist på detta och ingen kunskap om detta har förmedlats till lärarna, de har inte... Köp tillgång för att läsa mer

Konflikthantering och ledarskap hos lärare | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.