Konfliktteorier av Theodore Newcomb och Johan Galtung | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Kommunikation
  • B
  • 3
  • 873
  • PDF

Konfliktteorier av Theodore Newcomb och Johan Galtung | Jämförelse

En enklare jämförelse av Theodore Newcomb och Johan Galtungs konfliktteorier (båda baserade på "konflikttrianglar"). Eleven presenterar var teori för sig samt redogör kort för sättet de två teorierna skiljer sig.

Notera att källor saknas.

Innehåll

Konfliktteorier

1. Inledning
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte
1.3 Problemformulering
2. Metod och källor
3. Resultat
4. Slutsats

Utdrag

De båda teorierna utgår utifrån en triangel. Den ena konfliktteorin som är gjord av Theodore Newcomb handlar om kommunikationen mellan människor. Den andra konfliktteorin som gjordes av Johan Galtung handlar om det verktyg som människor använder för att bibehålla jämvikten och balansen i ett samhälle är kommunikationen.
Det Newcomb tänkte på var att A och B är två olika organisationer, individer eller stater. X är målet.
Dessas mål är att komma fram till... Köp tillgång för att läsa mer

Konfliktteorier av Theodore Newcomb och Johan Galtung | Jämförelse

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Konfliktteorier av Theodore Newcomb och Johan Galtung | Jämförelse.