Kongo-Kinshasa | Konfliktanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • G
  • 4
  • 1304
  • PDF

Kongo-Kinshasa | Konfliktanalys

En konfliktanalys av landet Kongo-Kinshasa, även kallat Demokratiska republiken Kongo. Eleven redogör för landets historia och olika konflikter, och diskuterar varför landets nuvarande situation ser ut som den gör.

Innehåll

- Examination mänskliga rättigheter och konflikter- afrikanska världskriget
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

Den tidigare franska kolonin Kongo har sedan år 1960 då de blev självständiga drabbats av politisk osäkerhet, men under de senaste åren har situationen förbättrats. Staten Kongo ligger i centrala Afrika och gränsar i öster till Uganda, Rwanda, Burundi och Tanzania, i sydväst till Angola, i öster till Zambia, i väster till Kongo-Brazzaville, i nordväst till Centralafrikanska republiken och i norr till Sydsudan.

I slutet av 1400-talet kom portugiserna till Kongos kust, där de möttes av stora kungariken med flera miljoner invånare. Mötena var i början få och försiktiga med lokalbefolkningen men ändrades när Brasilien blev koloniserat av portugiserna år 1500. De behövde slavar för att utvinna naturresurserna. Under de kommande hundra åren framåt såldes 350 000 människor som slavar och portugiserna tog över kungadömet vid Kongos kust.

Landet blev en fransk koloni år 1891 och år 1910 blev hela landet en del av kolonin Franska Ekvatorial- Afrika. Kongo blev självständigt 1960 och redan tre år senare (1963) skedde en vänsterradikal revolution. Flera militärkupper genomfördes och landet kvarstod socialistiskt fram till 1992. De var även samma år som oppositionens valseger resulterade i en stor oro och det politiska styret rasade. Konflikterna mellan partierna skapade ett inbördeskrig som höll på under åren 1992-1993 och 1997-1999.

Fram till år 1908 var den belgiska kungen Leopold II härskare över den demokratiska republiken Kongo, som sedan dess kallats DR Kongo. Från år 1908 och fram till att landet blev självständigt så hade den belgiska staten makten. Kung Leopold var ansvarig tillsammans med den belgiska... Köp tillgång för att läsa mer

Kongo-Kinshasa | Konfliktanalys

[0]
Inga användarrecensioner än.