Konsekvenser av övergödning | Labbrapport | Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 1
  • B
  • 1
  • 383
  • PDF

Konsekvenser av övergödning | Labbrapport | Biologi

Den här labbrapporten förklarar hur övergödningen i hav kan efterliknas i provrör och vilka kopplingar, konsekvenser och orsaker man kan hitta. Eleven använder en mättad saltlösning och några potatisar för att återskapa situationen i en övergödd sjö eller ett hav.

Studienets kommentar

This report doesn't have a bibliography.

Innehåll

- Syfte
- Metod
- Material
- Resultat
- Slutsats

Utdrag

MATERIAL
• Provrör
• Sked
• Kranvatten
• Salt
• Potatisbitar
• Kniv
METOD
Jag hällde upp cirka 10ml kranvatten i ett provrör, kranvattnet agerade som sötvatten. Jag tillsatte sedan flera teskedar med salt till provröret och lät det bli en mättad lösning. När det hade bildats en mättad lösning bildades även ett språngskikt (haloklin). Efter denna förvandling visualiserade jag vattnet i provröret som…... Köp tillgång för att läsa mer

Konsekvenser av övergödning | Labbrapport | Biologi

[0]
Inga användarrecensioner än.