Konstruktion av myntbatteri | Experiment

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Gymnasiearbete
  • Godkänt
  • 10
  • 2081
  • PDF

Konstruktion av myntbatteri | Experiment

Ett experiment med syftet att tillverka ett myntbatteri med hjälp av hushållsmaterial. Eleverna undersöker hur kraftfullt batteri man kan tillverka.

Innehåll

Abstract
Sammanfattning
Inledning
Bakgrund
Syfte
Frågeställning
Teori
Material och metoder
Resultat
Diskussion
Slutsats
Källförteckning

Utdrag

Sammanfattning

Hur kraftfull kan ett myntbatteri bli? I vår experiment har vi konstruerat ett hemgjort batteri av mynt och utrett detta. Batteriet är gjort enbart med material som återfinns i ett vanligt hushåll. Till konstruktionen har vi använt oss av amerikanska mynt, då dessa består av både zink och koppar, och äppelcidervinäger, här vi har försökt efterlikna det första batteriet som konstruerades av Alessandro volta, en pionjär inom elektroläran. Under vår experiment har vi provat på olika konstruktions metoder, material samt design. Vi har även utrett olika kopplingstekniker där cellerna både seriekopplats och parallellkopplats för att undersöka hur batteriet kan göras så kraftfullt som möjligt. Flaskhalsen med vår konstruktion var syran, som var för svag. Vi har dock använt oss av en svag syra för att undvika hälsorisker. Slutligen kom vi fram till att det är två faktorer som bestämmer hur kraftfull ett batteri kan göras, nämligen spänningen och strömmen. Hög spänning medför låg ström och tvärtom. Vill man ha högsta möjliga spänning ska cellerna seriekopplas, vill man däremot ha högsta möjliga ström ska cellerna parallellkopplas.

Inledning

Sedan den tidigmoderna tiden har människan fascinerats av elektricitet och försökt finna ett medium att lagra elektricitet i. Den italienska vetenskapsmannen Alessandro Volta var först med att lösa gåtan och lade grunden för vår IT-samhälle vi har idag. Hans uppfinning är mer relevant idag än vad det var då, då en kraftfull och hållbar energi medium är essentiell för ett hållbart samhälle.

Syfte

Vårt syftet med detta arbeta har varit att undersöka hur kraftfullt batteri man kan tillverka med hjälp av mynt och andra simpla material samt att försöka efterlikna Voltas batterimodell.

Frågeställning
Hur kraftfullt myntbatteri kan konstrueras med hushållsmaterial?... Köp tillgång för att läsa mer

Konstruktion av myntbatteri | Experiment

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Konstruktion av myntbatteri | Experiment.