Konsumentköplagen och ARN | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Affärsjuridik
  • C
  • 5
  • 2057
  • PDF

Konsumentköplagen och ARN | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift kring konsumentköplagen. Fokus ligger bland annat på vad lagen innehåller generellt, samt varans överlämnande, försenad leverans, fel på vara och reklamation. Vidare så presenterar eleven två fall som ARN (Allmänna Reklamationsnämnden) dömt, och reflekterar kring dessa.

Elevens kommentar

Mera analys och egna reflektioner + skulle kanske haft ett riktigt rättsfall med.

Innehåll

KONSUMENTKÖPLAGEN

- Inledning
- Konsumentköplagen
- Varans överlämnande & försenad leverans
- Vad anses vara fel på en vara?
- Fel inom sex månader
- Reklamation
- Rättsfall
-- ARN 2003-1052
-- ARN 1993-1598
- Egna reflektioner
- Analys
- Källor

Utdrag

Varans överlämnande & försenad leverans
Enligt konsumentköplagen så skall varan överlämnas till köparen på den plats där säljaren vid köpet har sitt affärsställe (4 §). Den anses överlämnad när den kommit i köparens besittning och då får köparen ansvaret för risken av varan enligt 8 §. Enligt 5 § så är säljaren inte skyldig att lämna ut varan förrän den... Köp tillgång för att läsa mer

Konsumentköplagen och ARN | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.