Kontaktytans påverkan på reaktionshastigheten | Labbrapport | Kemi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Kemi 2
 • A
 • 6
 • 1113
 • PDF

Kontaktytans påverkan på reaktionshastigheten | Labbrapport | Kemi

En labbrapport där man har använt en reaktion mellan saltsyra och kalciumkarbonat för att bevisa att reaktionshastigheten påverkas av kontaktytan.

Innehåll

Inledning 1
Experimental design 2
Utrustning 2
Kemikalier 2
Metod 2
Resultat 3
Diskussion och slutsats 4
Källor 5

Utdrag

INLEDNING
En kemisk reaktion kan förenklat beskrivas som olika ämnen som kolliderar och reagerar med varandra så att ett nytt ämne bildas. Men olika reaktioner är olika snabba. Vad kan det bero på? Jo, det finns flera faktorer som kan påverka reaktionshastigheten där de vanligaste är temperatur, koncentrationen av reaktanterna, katalysatorer och kontaktytan (exponeringsytan). Kontaktytan spelar stor roll i reaktioner där ett fast ämne reagerar med en gas eller ett flytande ämne. I vårt fall är reaktanterna kalciumkarbonat (CaCO3) i fast form och saltsyra (HCl) som är löst i vatten med koncentrationen 3,0 mol/dm3.
CaCO3 (s)+2 HCl(aq)→CaCl2 (aq)+CO2 (g)+H2O(l)
Syftet med den här laborationen är att visa kontaktytans påverkan på reaktionshastigheten. Kontaktytan eller exponeringsytan är den ytan av ett ämne som kommer i kontakt med den andra reaktanten. Desto större kontaktyta desto...

UTRUSTNING
• 2 stora glasbägare
• 2 gummislangar
• 4 provrör
• 2 ställningar
• 2 ihåliga korkar
• 1 mortel

KEMIKALIER
• Saltsyra med koncentrationen 3,0 mol/dm3.
• 2 kalkstenar som vägde 1,7gram var.
• 1,7gram kalciumkarbonat i pulverform... Köp tillgång för att läsa mer

Kontaktytans påverkan på reaktionshastigheten | Labbrapport | Kemi

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-05
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Fantastiskt bra labbrapport!!!!