Koreakonflikten | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Internationella relationer
  • D
  • 6
  • 1821
  • PDF

Koreakonflikten | Fördjupningsarbete

Ett enklare fördjupningsarbete där eleven beskriver Koreakonflikten (mellan Sydkorea och Nordkorea). Fokus ligger främst på konfliktens bakgrund, läget idag samt framtida utsikter för lösandet av konflikten.

Innehåll

KOREAKONFLIKTEN
- Inledning
- Frågeställningar
- Material
- Avhandling
-- Bakgrund
-- Idag
-- Framtiden
- Personlig kommentar och analys
- Litteraturförteckning

Utdrag

1:2 Inledning
Idag är konflikten på den koreanska halvön det närmaste vi kommer ett tredje världskrig. Nordkorea innehar kärnvapen och den ökade konflikten har fått andra länder att hålla andan, i fruktan att ett fullskaligt krig ska bryta ut. Om en väpnad konflikt bryter ut skulle det kunna få förödande konsekvenser för mängder av länder.
Konflikten handlar till största del om vilket av länderna som ska styra över ett enat Korea. Nordkorea har ett flertal gånger provocerat Sydkorea. Sydkoreanerna har svarat med att inga provokationer accepteras och att det är beredda att gå till krig. Det är sådana här gnistor som kan tändas på och förvandla konflikten till en enorm brasa.

1:3 Syfte – frågeställningar
Vilken bakgrund har konflikten?
Hur ser den ut idag?
Hur kan man lösa konflikten?

---

1:5 Avhandling
Bakgrund
Efter andra världskriget delades koreahalvön, som tidigare tillhört Japan, upp i två på den 38:e breddgraden. Sovjetunionen fick den nordliga ockupationszonen och USA fick den sydliga. Efter att USA och Sovjet hade tagit över deras delar påbörjades förhandlingar för hur Korea skulle återförenas och bli självständigt. Beslutet skulle tas mellan Storbritannien, USA och Sovjet. De bestämde till och börja med att det skulle startas provisorisk och demokratisk regering med deltagare från Korea. Förhandlingarna sköt dock upp beslutet och 1947 gav USA över ansvaret till FN. Sovjet tillät dock inte FN att bestämma vad som skulle hända med den norra delen. 1948 bildades formellt Republiken Korea (Sydkorea) och Syngman Rhee blev utsedd till premiärminister efter ett folkvald. Samma år förklarades även Demokratiska Folkrepubliken Korea (Nordkorea) självständigt. Partiordförande blev Kim Il Sung... Köp tillgång för att läsa mer

Koreakonflikten | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.