Koreakonflikten | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 1b
 • Inget betyg givet
 • 4
 • 1026
 • PDF

Koreakonflikten | Sammanfattning

En sammanfattning som redogör för konflikten mellan Syd- och Nordkorea. Eleven diskuterar krigets olika aktörer och de bakomliggande orsakerna till kriget, samt dess konsekvenser för ländernas befolkning och samhällsutveckling.

Innehåll

Konfliktanalys - Koreakonflikten

- Inledning
- Konfliktens aktörer
- Konfliktens orsaker
- Konfliktens konsekvenser
- Konfliktlösning
- Egna tankar
- Källor och Källkritik

Utdrag

"Nordkorea är idag avskilt, de vill inte ha eller ge hjälp, eller samarbeta med omvärlden. De är världens sista stalinistiska stat, och de lever i ett strikt reglerat samhälle. Nordkoreanerna lider av svält och ingen utanför vet egentligen hur det ser ut innanför stängda dörrar i landet, och de innanför vet inte heller hur världen utanför är. Det är strikt förbjudet för medborgarna i Nordkorea att..."... Köp tillgång för att läsa mer

Koreakonflikten | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Gooooooooooooooooooooooooooooooooood