Koreakriget | Kausalanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Historia 2a
 • B
 • 6
 • 2562
 • PDF

Koreakriget | Kausalanalys

En kausalanalys om Koreakriget under Kalla kriget. Eleven redogör för krigets bakgrund samt händelseförlopp och analyserar dess orsaker och konsekvenser. Vidare så diskuteras vilka åtgärder som man hade kunnat vidta för att förhindra kriget.

Innehåll

Koreakriget 1950-1953

- Orsaker och bakgrund
- Händelseförlopp
- Konsekvenser
- Åtgärder
- Källkritik
- Källförteckning

Utdrag

Trots att båda länderna var auktoritära så var Nordkoreas stalinistiska regim var mycket bättre organiserad för krig än vad Sydkorea var. När Nordkorea 1950 gick in i Sydkorea rådde det stora framgångar och de tog snabbt över huvudstaden Seoul. De kontrollerade nu hela Sydkorea bortsett från staden Pusan. Trots detta så reagerade USA, som ville stoppa spridningen av kommunismen, snabbt och redan 2 dagar efter kriget startades så uppmanades FN:s medlemsländer att stödja Sydkorea. Anledningen till att detta kunde lyckas var att Sovjetunionen vid detta tillfälle inte hade vetorätt. Detta pga. att Sovjet ville att... Köp tillgång för att läsa mer

Koreakriget | Kausalanalys

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-05
  Väldigt bra uppsats som reflekterar alla delar och sidor av Koreakriget.
 • 2016-03-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldigt genomgående detaljer om Koreakriget!
 • 2017-02-16
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  fantastisk information + fakta