Korsbandsskada | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Korsbandsskada | Sammanfattning

En sammanfattning som handlar om korsbandsskador på knäleden. Här berättas hur och varför sådana skador uppkommer, hur rehabiliteringen går till samt hur man kan förebygga skador på knäleden.

Innehåll

Knäled - Korsband

- Faktorer som gjort att skadan uppkommit
- Vad innebär skadan fysiskt
- Akutomhändertagande
- Rehabiliteringen
- Förebyggande träning
- Källhänvisning

Utdrag

Yttre faktioner: Det som gör så att en korsbandsskada uppkommer är oftast att det sker en snabb växling när styrkan som tillämpas på knät växlar samtidigt som foten sitter fast i marken. Skadan kan även uppkomma genom ett direkt slag eller en smäll som kan förekomma i just min sport innebandy. Underlaget/skor kan spela roll och påverka en...

Hur vet du att du drabbats av en korsbandsskada? Ett vanligt symtom är att knäet svullnar upp. I och med svullnaden visar knäet att det känner sig obekvämt. Ett annat symtom kan vara att det helt enkelt gör ständigt ont i knäet. Det kan vara att man upplever att den inte går att strecka ut hela benet.
Det skickar med långtidskonsekvenser som tillexempel, försämrad knäfunktion, minskad muskelstyrka och ett påverkat rörelsemönster. Vad händer i knäet?...

Rehabiliteringen beror på hur aktiv den skadade är. Sjukvården ser hellre att unga ska göra korsbandsoperationer än äldre för skillnaden är hur framtiden ser ut. Om du är en elitidrottare är det större chans att väntetiden på operationen bli mindre och då blir rehabiliteringen effektivare. Så det som gäller för att komma tillbaka ifrån en korsbandsskada är oftast via en operation. Hur omfattande skadan är avgör också om en... Köp tillgång för att läsa mer

Korsbandsskada | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Korsbandsskada | Sammanfattning.