Korsningsschema och genteknik | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Biologi 1
  • A
  • 8
  • 3218
  • PDF

Korsningsschema och genteknik | Fördjupningsuppgift

Fördjupningsuppgiften innehåller ett korsningsschema för tomater och fakta med en diskussion kring genteknik. Eleven diskuterar bland annat genmodifierad mat och organtransplantation.

Innehåll

Korsningsschema
Diskussion kring genteknik
- Skulle du vilja ha dina gener kartlagda?
- Vill du äta genmodifierad mat?
- Skulle du kunna tänka dig att ta emot ett hjärta från en gris?
Källkritik
Källförteckning

Utdrag

DISKUSSION KRING GENTEKNIK
- Skulle du vilja ha dina gener kartlagda?
För allt fler människor så innebär prisutvecklingen att det då ligger allt närbelägen till hands för att då kunna köpa en mera personlig kartläggning utav sitt arvsmaterial samt även då ta och närma sig till svaren på frågan, att få dessa frågor besvarade, Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Vad gör mig så speciell? Och inte minst sagt är jag då med anlag för sjukdomar eller lindriga sjukdomar vilket jag då kan göra något åt för att undvika mig för?
De är rätt så många som väldigt genast känner sig lockade till att få ett svar, även då om lusten kan komma till att få ut ett svar naturligtvis kommer an på vad man mer exakt får för pengarna samt även vad priset kan komma till att bli.
Likställt med de genetiska testerna samt alla de genomskanningar man sedan tidigare har då kunnat köpa ger då en fullare beskrivning utav genomet en fullständig fakta gällande det hela arvsmaterialet samt även vad såväl som hur mycket det kommer till att tala om om den enstaka är faktiskt inte helt lätt att ännu ta och säga, just därför att gentekniken har utvecklats mycket snabbare än vad vår lärdom (kunskap) har hunnits följa med.
Det vi vet är att 25000 gener har kartläggs
Då Idag så har man den möjligheten att på rena rak arm ge ut informationen om ungefärlig 200 gener som är sammankopplade till cancer, och om dessa 1000 gener förknippade ihop tillsammans med andra risker, detta kan ta en tid på ungefär 5 till 10 år, alltså innan man kan ta och ge ut all information gällande alla dina 25000 gener.
- Vill du äta genmodifierad mat?
Att ta och äta genmodifierad mat är inte alls farligt, eftersom det inte innehåller något som helst som anses då vara giftigt för oss människor. Dock så kan den förändrade sammansättningen utav dess näringsämnen innebära en hälsorisk på långsikt.
Detta fram gicks även vid ett seminarium gällande gentekniskt reformerad mat som då Ny Teknik hade arrangerat vid bioteknikmässan i Älvsjö i veckan.
Det är mycket högre fara att äta fettrik samt även näringsmässigt osund mat än att då ta och äta genmodifierad mat, till exempel av den soja samt majs vilket säljs idag är rätt så kontrollerade, säger Louise Ungert som är chef för miljö samt konsumentfrågor på Konsumentföreningen inom Stockholm stad.
I trots utav detta så är det ändå rätt så många utav konsumenterna väldigt oroliga för mat som då kan innefatta gentekniskt reformerade råvaror, vilket då man var rätt så enig om emellan alla de... Köp tillgång för att läsa mer

Korsningsschema och genteknik | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.