Korttidsminnet | Experiment

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Psykologi 2b
 • C
 • 5
 • 1025
 • PDF

Korttidsminnet | Experiment

Ett experiment som avser att undersöka korttidsminnet, och om tesen att det i korttidsminnet ryms sju plus/minus två enheter information, presenterad av den amerikanske psykologen och forskaren George A. Miller i artikeln “The Magical Number Seven, Plus or Minus Two”, stämmer. Experimentet avser att motbevisa Millers forskning genom att addera försökspersonens intresse och öka dennes koncentration för att få in fler informationsenheter än Millers teori visar.

Lärarens kommentar

Bra, fler felkällor och längre diskussion skulle ge ett högre betyg.

Elevens kommentar

Själva metoden är välformulerad, däremot skulle en längre och mer utförlig diskussion förbättra helheten utav uppsatsen.

Innehåll

Korttidsminne – Experiment

- Syfte och bakgrund
- Hypotes
- Metod
-- Förberedelse
-- Utförande
- Resultat
- Slutsats
- Felkällor

Utdrag

Min hypotes är enkel, simpel. Jag tror att en person bara kan bevara 7 intryck i korttidsminnet under ett klassiskt korttidsminnestest, men att det med stor säkerhet kan öka från 7 till 9 eller till och med 10. Saker som stimulerar hjärnan, saker som får en person mer koncentrerad och uppmärksam påverkar enligt mig säkerligen minnet positivt.

Exempelvis undervisning. Ett ämne som är mycket intressant är ofta mycket lättare än ett ämne man tycker är ointressant, eftersom man lägger intressanta saker på minnet. Även när det gäller fritidsintressen eller hobbys. Att komma ihåg vad alla gubbarna i det där spelet hette är lättare än att komma ihåg alla formler i fysikboken. Alltså saker som intresserar en kommer man troligen lättare ihåg.

Visst var det lättare att komma ihåg när favoritprogrammet började än när skolan börjar på måndagar?... Köp tillgång för att läsa mer

Korttidsminnet | Experiment

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2014-12-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  det hjälper mig med mitt arbeta i gymnasiet arbeta ,va bra !!