Kosovokriget | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Samhällskunskap 3
 • B
 • 16
 • 4046
 • PDF

Kosovokriget | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om Kosovokriget (Kosovokonflikten). Fokus ligger bland annat på bakgrunden och orsaker till konflikten i Kosovo, samt hur det gick till när konflikten bröt ut. Vidare så redogör eleven även för hur omvärlden ställt sig till konflikten och Kosovos väg till självständighet, där eleven bland annat utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Vilka åtgärder har åtagits för att förbättra situationen i Kosovo och vem/vilka står bakom dessa?
- Hur har olika länder och organisationer agerat och reagerat på konflikten samt på Kosovos självständighetsförklaring, och varför?

Innehåll

KOSOVOKONFLIKTEN
- Abstract
- Inledning
-- Syfte
-- Problemformulering
-- Metod och material
- Avhandling
-- Historisk bakgrund
-- Jugoslaviens sönderfall
-- Konflikten i Kosovo
-- NATO och FN:s inblandning
-- Självständighetsförklaringen
-- Resultatdiskussion
- Avslutning
-- Avslutningsdiskussion
-- Sammanfattning
- Källförteckning

Utdrag

"3.2 Sammanfattning:

Kosovokriget är den väpnade konflikt som pågick mellan 1998 och 1998 i den jugoslaviska provinsen Kosovo mellan serber och kosovoalbaner. Kosovo ville bli en erkänd självständig stat, något som på grund av de meningsskiljaktighetersom funnits mellan de olika folkgrupperna ända sedan medeltiden inte godkändes utav den serbiska regeringen. Denna uppsats tar upp de historiska händelser som bidragit till kriget samt redovisar för omvärldens reaktioner och olika internationella organisationers agerande för att förbättra situationen i Kosovo. Arbetet grundar sig mycket på boken Kosova utan stjärna utan Sören Sommelius samt uppsatser från Malmö och Gävle högskola. Andra förekommande källor är artiklar från NATO:s, Den svenska regeringen och SvenskFreds hemsidor."... Köp tillgång för att läsa mer

Kosovokriget | Fördjupningsarbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2014-09-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jag tyckte att arbetet var bra och innehöll bra fakta och bra resonemang
 • 2016-03-07
  bra arbete där! tagit nytta av det