Kostnad av el | Effekt av spisplatta | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Naturkunskap A
 • VG
 • 5
 • 1093
 • PDF

Kostnad av el | Effekt av spisplatta | Labbrapport

En labbrapport i två delar där eleven först räknar ut dygnskostnaden av el i ett vanligt hushåll, och sedan gör en uträkning på vilken effekt en spisplatta har.

Innehåll

LABBRAPPORT: KOSTNAD AV EL + EFFEKT AV SPISPLATTA
- Hypotes
- Material
- Utförande
- Resultat
-- Del A: Kostnad av el
-- Del B: Effekt av spisplatta
- Felkällor
- Slutsats

Utdrag

"MATERIAL:
Miniräknare, block, penna, spis, kastrull, termometer, dator, elräkning

UTFÖRANDE:
I del A satte jag mig först ned och funderade på vilka elektriska apparater som används i vårt hem dagligen. såsom kyl/frys, datorer, tv:n osv. efter min analys av detta satte jag igång och letade rätt på samtliga apparaters effekt. Inte på alla fanns denna information utskriven så jag fick söka på internet efter webbaserade manualer. När detta var klart satte jag mig och gjorde överslagsräkningar på ungefär hur många timmar per dag dessa används. Formeln för att räkna ut varje apparats energimängd räknas enligt följande: effekt*tidsåtgång/dygn=energianvändning per dygn. Efter detta letade jag reda på en gammal el-räkning. Sedan ställde jag upp kostnaderna baserat på den och räknar ut vad en dags förbrukning av el kostar för vårt hushåll. Det sista steget i del A handlar om att fundera på hur vårt hushåll kan spara energi. Där använde jag mig av den nyligen gjorda uträkningen för hur vårt hushåll använder energi.

I del B hällde jag upp en liter vatten i en kastrull. Vattnets temperatur var 22 grader C. Efter detta satte jag kastrullen på plattan och startade igång en timer för att beräkna hur lång tid (509 sekunder) som det tar att koka upp vattnet till 100 grader C. jag hade en stektermometer som verktyg för att se när vattnet uppnått önskad temperatur. Formeln för att räkna ut energin som går åt för att värma vattnet är följande: P=E/t

Formeln för att räkna ut E är följande: c*m* T

Formeln för att räkna ut P är fölande: E/t

E=energi,
C=vattnets specifika värmekapacitet för vatten är den 4,18KJ(Kg*C)
M= massan i Kg (en liter vatten väger 1Kg)
T= hur många grader temperaturen höjs från starttemperaturen till kokpunkten 100 grader Celsius
P= Effekten
T= tiden att värma upp vattnet"... Köp tillgång för att läsa mer

Kostnad av el | Effekt av spisplatta | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra och användbart innehåll!