Kostnad för strömmen | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Matematik 1c
  • C
  • 2
  • 91
  • PDF

Kostnad för strömmen | Inlämningsuppgift

Eleven har i denna inlämningsuppgift räknat ut hur mycket ström ett hushåll förbrukar under ett dygn och vad det kostar. Eleven beskriver sitt tillvägagångssätt och visar sina uträkningar.

Eleven går i årskurs 3 på det naturvetenskapliga programmet.

Innehåll

Materiel
Säkerhet
Utförande
Steg A
Steg B
Steg C
Steg A - Resultat

Utdrag

Utförande:  
Identifiera hur många elapparater som används under ett dygn och bedöma hur  lång tid som apparaterna används.   

Steg A: 
Först ska man ta reda på hur många vad för effekt var och en av dessa apparater  har  Sedan ska man tänka ut hur lång tid man använder dessa apparater, slutligen ska man ta  reda på energi värdet, genom att multiplicera effekten med tidutgången. Det man räknar ut är energianvändningen för en apparat under ett dygn, angivet i enheten (kWh).   

Steg B: 
Sedan ska man använda sig av en gammal elräkning, för att ställa upp en liknande  elräkning som den ordinarie elräkningen. Man skall också beskriva och förklara vilka avgifter  man betalar, förutom själva kostnaden för den använda elen... Köp tillgång för att läsa mer

Kostnad för strömmen | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.