Kraft på ledare | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Fysik 2
  • A
  • 9
  • 1735
  • PDF

Kraft på ledare | Labbrapport

I denna labbrapport undersöks det hur kraften (F) på en ledare beror på strömstyrkan, ledarens längd och den magnetiska flödestätheten kring ledaren. Man ville även undersöka om kraften ökade proportionellt med de tre storheterna.

Innehåll

Sammanfattning
Bakgrund
Metod
Resultat
Diskussion
Källförteckning

Utdrag

Sammanfattning
I dagens samhälle kan vi finna elmotorer överallt, de hjälper oss som drivkraft genom vardagen och har format vårt samhälle in i en fortsatt teknisk utveckling och de alla bygger på en princip. Att det bildas en kraft på en strömförande ledare som går genom ett magnetfält. I denna laboration undersöks det hur kraften F på ledaren beror vid förändring av strömstyrkan I genom ledaren, förändring av ledarens längd l och förändringen av det magnetiska flödestätheten B kring ledaren. Även se om kraften F ökar proportionellt mot de tre storheterna. Resultatet och slutsatsen gav att kraften F ökar proportionellt.

Bakgrund
Den danske fysikern och kemisten Hans Christian Örsted visade år 1820 att en magnet kommer att påverkas av en kraft då elektriska laddningar rör sig förbi den. Detta gör att laddningarna kommer att påverkas av en lika stor men motriktad kraft enligt Newtons tredje lag. Kraften kommer att öka om laddningarna rör sig fortare delvis större strömstyrka. Den kommer också öka om magnetfältet blir starkare delvis större flödestäthet eller om längden på ledaren ökar. Kraften ökar därför proportionellt i förhållande till längden, strömstyrkan och magnetfältet vilket beskrivs med formeln: F​M​=B I l. Syftet med laboration är att undersöka hur kraften F på en · · strömförande ledare påverkas av ledarens längd, ledarens strömstyrka och magnetfältet runt ledaren. Även se om kraften kommer att öka proportionellt i förhållande till storheterna som formeln förespråkar. Detta kan testas genom att hålla två storheter konstanta för att testa förändringen av en storhet i förhållande till kraften i taget. ​[1]

År 1821 bevisade den brittiske fysikern Michael Faraday att elektrisk energi kunde om​​vandlas till rörelseenergi med hjälp av elektromagnetism. Han var fascinerad och inspirerad av Örsteds
upptäckt, att den magnetiska effekten går i cirklar omkring en elektrisk ledare. Faraday konstruerade två rotationsapparater där en strömförande ledning roterade kring en magnet och tvärtom vilket blev historiens första elmotor. Dock var det belgaren Zénobe​ Gramme som utvecklade Faradays elmotor år 1873 och skapade en marknad ..... Köp tillgång för att läsa mer

Kraft på ledare | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.