Kraft och rörelse: Tavlan och konjakskupan | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Fysik 2
 • B
 • 4
 • 709
 • PDF

Kraft och rörelse: Tavlan och konjakskupan | Labbrapport

En labbrapport om kraft och motstånd, med två försök kallade tavlan och konjakskupan. Laborationen utfördes i två olika test, första testet gick ut på att bestämma kraften på spiken och tråden som en tavla hängde i. Andra testet gick ut på att snurra en kula i en konjakskupa och observera vad som sker när glaset lyfts upp.

Lärarens kommentar

Du visar att du kan genomföra en enklare laboration och dra enkla slutsatser från den.

Innehåll

Tavlan och konjakskupan

- Syfte
- Hypotes
- Materiel
- Utförande
- Resultat
- Felkällor
- Slutsats

Utdrag

Materiel
Tavla, tumstock, penna, anteckningsblock, miniräknare, stenkula, konjakskupa och våg.

Utförande

Test 1 Tavlan
Under detta test analyserade man kraft och motkraft med en rätlinjig rörelse.
Genom att använda en tavla som hängde i en tråd. Tavlans bredd och längd mättes med tumstock för uträkning av vinklar. Vinklarna är nödvändiga för beräkningen av de olika krafterna som verkar på spiken tavlan hänger på och tråden som håller i tavlan.
Även massan på tavlan vägdes med en våg för kraft uträkningen.

Test 2 Konjakskupan
Rörelse och kraft gällande kroklinjig rörelse undersöktes under test 2.
Testet utfördes genom att snurra stenkulan inuti konjakskupan/glaset genom att göra cirkulära rörelser med glaset. Sedan lyftes glaset hastigt och beteendet på kulan observerades och antecknades... Köp tillgång för att läsa mer

Kraft och rörelse: Tavlan och konjakskupan | Labbrapport

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-01
  Skriven av Studerande på Termin 3
  Hjälpte mig en hel del, en inspiration liksom! tackar :)
 • 2016-11-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra och genomtänkt laborationsrapport.
 • 2015-10-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra, den hjälpte mycket