Kraft, Våglängd, Frekvens, Spektrum | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Fysik 1a
 • D
 • 5
 • 836
 • PDF

Kraft, Våglängd, Frekvens, Spektrum | Frågor och svar

Fem olika frågor i Fysik 1, där eleven presenterar kortare svar och uträkningar. Fokus ligger på kraft, våglängd, frekvens, spektrum samt prisma och brytningsvinkel (se alla frågor som besvaras under "Innehåll").

Innehåll

1. Det behövs en kraft på 105 N för att dra ut en fjäder 35 cm. Hur stort arbete uträttas om man drar ut fjädern en halv meter?

2. En mikrovågsugn sänder ut mikrovågor med frekvensen 2,45 GHz. Bestäm våglängden för mikrovågorna.

3. En fiolsträng är 32,5 cm lång. E-strängen har en grundton med frekvensen 660 Hz. Hur mycket skall strängen kortas av för att ge tonen a, som har frekvensen 880 Hz?

4. Elsa undersöker ljuset från en spektrallampa. Hon låter ljuset passera ett gitter med 600 spalter/mm och studerar ljuset i första ordningens spektrum. Förutom centralbilden ser hon färgerna rött, blått och grönt.
a) Visa med en principiellt riktig bild utseendet på det spektrum som Elsa studerar.
b) Hon bestämmer avlänkningsvinklarna till 16,3°, 17,8° och 22,7°. Vilka våglängder har spektrallinjerna? Ange våglängden för respektive färg.

5. Ljus får falla in vinkelrätt mot en av sidorna hos ett glasprisma enligt figuren i Novo. När ljuset har passerat prismat har det en ny riktning som bildar vinkeln 20,0 grader mot den gamla.
a) Bestäm infalls- och brytningsvinkeln vid A.
b) Bestäm glasets brytningsindex.

Utdrag

Uppgift 1. Det behövs en kraft på 105 N för att dra ut en fjäder 35 cm. Hur stort arbete uträttas om man drar ut fjädern en halv meter?

SVAR:
Använder mig av två samband:
F = kx, där k är fjärderkonstanten och x är fjäderns förlängning.
Andra sambandet är W = kx2/2

Beräkning:
F = 105 N , x = 35cm=0,35m
k = F/x
k = 105N / 0,35m = 300 N/m
Jag använder samband två som är W = kx2/2.
W = 300 * 0,52/2 = 37,5 J
Svar: Arbetet som uträttas är 37,5 J... Köp tillgång för att läsa mer

Kraft, Våglängd, Frekvens, Spektrum | Frågor och svar

[10]
Användarnas bedömningar
 • 2014-01-27
  Bra förklaringar, förstår hur jag ska gå vidare och lösa liknande uppgifter.
 • 2014-03-29
  Mycket hjälpfull. Gjorde så att jag fick ett bra betyg.
 • 2016-11-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra och genomtänka svar.
 • 2016-02-14
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  fick mig att klara min fysikkurs med bra betyg