Kraftmoment | Vridmoment | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Fysik 2
 • Inget betyg givet
 • 4
 • 491
 • PDF

Kraftmoment | Vridmoment | Labbrapport

En kort labbrapport om vridmoment som syftar till att undersöka verkan av krafter med olika riktningslinjer, alltså de kraftmoment som orsakar en vridning av ett föremål kring en axel. Till detta används en dynamometer och resultatet redovisas i Newtonmeter, Nm.

Innehåll

Labbrapport: Vridmoment

- Inledning
- Uppdrag
- Material
- Utförande
- Resultat
- Slutsatser
- Felanalys

Utdrag

Material:

• Graderad bar
• Dynamometer
• Vikter (20g, 50g och 100g)
• Stativstång
• Stativfot

Utförande:

I stativet fastsättes ett stift och i detta anbringas hävstången i vågrätt läge. Vikter används för att åstadkomma lodrätt verkande krafter på hävstången. F1 och F2 betecknar tyngderna av massorna m1 och m2. d1 och d2 är det vinkelräta avståndet mellan kraftens riktning och hävstångens centrum.

Försök 1: Välj m1 = 20 g och d1 = 15 cm. Låt m2 vara 50 g. Bestäm d2 tills hävstången hittar jämvikten igen.

Försök 2: Välj m1 = 100 g och d1 = 7 cm. Låt m2 vara 50 g. Bestäm distans d2, då hävstången hänger vågrätt igen.

Försök 3: Välj m1 = 70 g och d1 = 10 cm. Låt m2 vara 100 g. Bestäm distans d2, då hävstången hänger vågrätt igen... Köp tillgång för att läsa mer

Kraftmoment | Vridmoment | Labbrapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Inte utförligt skriver, saknas en tydlig ´röd tråd
 • 2016-01-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En bra labbrapport !