Kraftmoment (Vridmoment) | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Fysik 2
  • B
  • 11
  • 1794
  • PDF

Kraftmoment (Vridmoment) | Labbrapport

En labbrapport om kraftmoment (vridmoment) där eleven bland annat undersöker momentlagen.

Syfte
Syftet med denna laboration är att få en verklighet sinnad insikt och få ett bättre inblick för begreppet kraftmoment. Ett annat syfte med denna laboration är att skrivandet av formella labbrapporter övas.

Lärarens kommentar

Resultat Experiment: Betygsnivå A
Fakta - begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder: Betygsnivå A
Kommunikation och Källor: Betygsnivå B

Studienets kommentar

Var uppmärksam på grammatiska fel.

Innehåll

Syfte
Bakgrund
Hypotes
Metod
Resultat
Diskussion och felkällor
Källkritisk granskning

Utdrag

Bakgrund
För att förstå sig på denna laboration på bästa sätt måste man ha en grundläggande fakta om begreppen kraftmoment och jämvikt i bakhuvudet då det kommer bli otroligt enklare att få en helhetsbild och få en verklighetsbild av laborationen “kraftmoment.

Kraftmoment: Kraftmoment är en kraft som måste appliceras vid ett rätt avstånd för att jämvikt skall ske. Två termer används när man ska räkna ut kraftmoment dessa är Riktlinje och Vridningsaxeln.

Formeln för Kraftmoment är M=F*l. Där l står för den vinkelräta och kortaste avståndet mellan vridningsaxeln och kraftens riktlinje. F står för kraften som använd. Medan M står för kraftmoment och det är det vi räknar ut med hjälp av denna formel. Enheten för Kraftmoment är Nm (newtonmeter) även om J är n*m svarar man alltid med Nm (Newtonmeter). Riktlinje är linjen från kraftpunkter till rotationspunkten. Ett tydligt exempel är en skiftnyckel. se

Momentlagen: Momentlagen är ett gemensamt term som beskriver jämvikt moturs och medurs. För att jämvikt skall ske måste två villkor uppnås. Första villkoret är “ För det första måste resultanten till kraften vara 0. Om så inte är fallet börjar föremålet röra sig åt något håll.” andra villkoret “ Summan... Köp tillgång för att läsa mer

Kraftmoment (Vridmoment) | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.