Krasseodling och abiotiska faktorer - Labbrapport i Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Gymnasieskola Årskurs 1
 • Annat
 • MVG
 • 3
 • 708
 • PDF

Krasseodling och abiotiska faktorer - Labbrapport i Biologi

En kortare laborationsrapport vars syfte är att undersöka skillnader mellan ett antal krasseodlingar som exponerats för olika abiotiska faktorer.

Lärarens kommentar

Hon tyckte att jag tänkte helt rätt och mina tankar var helt korrekt.

Innehåll

- Syfte
- Hypotes
- Bakgrundsfakta
- Utförande och Material
- Resultat och observationer
- Diskussion
- Slutsats
- Referenser

Utdrag

"Utförande och Material:

Skålar 3x, blomjord, krassefrön

Samtliga skålar fylldes med blomjord. Med ögonmått så planterades krassefrön jämnfördelat mellan alla tre skålar. Krassen vattnades med ögonmått jämnt mellan skålarna. 1 skål placerades i direktsolljus. 1 skål placerades i ett skuggområde (i ett ljusfyllt rum utan direkt solljus). 1 skål placerades i totalt mörker. Samtliga krasseodlingar vattnades varje dag. Odlingen avbröts efter 4 dagar."... Köp tillgång för att läsa mer

Krasseodling och abiotiska faktorer - Labbrapport i Biologi

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Den saknade mycket fyllighet, teorin och utförandet var snåla. Diskussionen var hyfsade men kunde utvecklats.
 • 2013-05-31
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Med tre sidor förväntade jag mig tre sidor fakta. Uppsatsen var en besvikelse och gjorde ingen som helst nytta.
 • 2015-04-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Uppsatsen var en besvikelse. Rekommenderas inte.