Krasseodling och växtgödning | Labbrapport | Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • C
  • 3
  • 448
  • PDF

Krasseodling och växtgödning | Labbrapport | Biologi

Det här är en kort labbrapport i Biologi 1, som handlar om krasseodling. Rapporten undersöker hur krassens växtkraft påverkas av olika mängder av växtgödning.

Innehåll

- Syfte
- Hypotes
- Teori
- Metod
- Materiel
- Resultat
- Analys och Diskussion
- Källförteckning/referenslista

Utdrag

TEORI
De lösta joner som växterna tar upp, kallas med ett gemensamt namn för närsalter.
Exempel på när salter är: nitrat, fosfat, ammonium och kaliumsalt.
Nitratjoner och ammoniumjoner innehåller kväve. Kväve ingår i mängder av organiska föreningar hos alla organismer. Det finns bland annat i proteiner.
Genom fosfatojnerna skaffar växterna sig fosfor. Fosfor behövs till...

MATERIEL
• 3st petriskålar
• 3st mätglas
• 3st pipetter
• 3dl växtgödning
• 60st smörgåskrassefrön
• 3st filterpapper
• 1st sked
• 3 bägare... Köp tillgång för att läsa mer

Krasseodling och växtgödning | Labbrapport | Biologi

[0]
Inga användarrecensioner än.